Polismyndigheten i Dalarna polisanmäls

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmält Polismyndigheten i Dalarna till åklagare. Orsaken är att polisen har använt hemliga tvångsmedel utan domstolsbeslut – i det här fallet inhämtning av telefon- och datatrafik.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutade i mars att inleda en fördjupad granskning av tre beslut om inhämtning av elektronisk kommunikation som hade fattats vid Polismyndigheten Dalarna i februari förra året.

I den lagstadgade rapportering som polismyndigheten hade gjort till nämnden framgick att “åtgärderna var av synnerlig vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.” Polisen angav också att det konkreta syftet med inhämtningen var att det ”i samband med spaning på Internet framkommit uppgifter som tyder på att personen kan vara inblandad i grovt rån i Svärdsjö. Syftet med inhämtningen är därför att kunna styrka inblandning i rånet.”

Polismyndigheten medger brister i dokumentationen och tillägger i sitt yttrande till nämnden att uppgifterna endast har använts i uteslutningssyfte i förundersökningen om det grova rånet i Svärdsjö. De personer som åtgärderna riktade sig mot misstänktes aldrig för brott i samband med utredningen av det grova rånet.

Något tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har emellertid inte fattats av domstol, vilket är ett krav för att inhämtade uppgifter i underrättelseverksamheten ska få användas i en förundersökning. Användningen av uppgifterna i den pågående förundersökningen har således saknat lagstöd.

Enligt den så kallade inhämtningslagen får polismyndigheten besluta om att inhämta uppgifter från elektronisk kommunikation om det är av särskilt vikt för att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet med ett minimistraff på två års fängelse. Detta förutsätter att något känt brott inte är begånget utan att det handlar om ren så kallad underrättelseverksamhet.

I annat fall ska motsvarande inhämtning ske enligt de regler som gäller för hemliga tvångsmedel som används i en förundersökning.

Nämnden skriver i sitt beslut: “De inhämtade uppgifterna har använts i en pågående förundersökning utan att tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation fattats av domstol, vilket strider mot lag. Polismyndigheten har vidare hanterat uppteckningarna av de inhämtade uppgifterna på ett felaktigt sätt vad gäller förstöring. Dokumentationen i inhämtningsärendena uppvisar också stora brister.”

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att det inträffade är så allvarligt att det bör utredas av åklagare. Ärendet har därför lämnats över till Riksenheten för polismål.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Det återstår att se vad utredningen kommer att landa i. Allt om Juridik kommer givetvis att rapportera om hur fallet utvecklar sig.

 

Foto: TT/Sigurd Heuman är chef och ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Stefan Wahlberg/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*