14 oktober, 2014

Polisförbundet vill införa Lex Maria

En funktion som motsvarar Lex Maria borde införas också för polisen. Det är innebörden av ett förslag till nytt yrkespolitiskt program från Polisförbundet. Det rapporterar Polistidningen.

Lex Maria finns idag inom vården och innebär att personalen där är skyldig att själv göra anmälan om fel och brister. Nu föreslår Polisförbundet motsvarande system inom polisen.

Av Polisförbundets förslag till yrkespolitiskt program framgår:

”När media eller enskilda poliser påtalar brister eller rent av brott i organisationen ska ledningen och Polisförbundet som facklig organisation reagera. Här finns skäl till självrannsakan. Arbetet med etik- och bemötandefrågor är ett ständigt pågående arbete, som man aldrig blir färdig med. Därför bör det skapas en ’Lex Maria’ för polisverksamheten. Där professionen själv anmäler möjliga fel och brister i verksamheten, vilka ska behandlas systematiskt.”

Polisförbundet pekar på att polisen är en ”lärande organisation” och att en motsvarighet till Lex Maria skulle ”skapa förbättring men också ökad trovärdighet. Inriktning på lärande inte på skuld.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • Syftet med införandet är att skapa ett ökat skydd för enskilda medborgare. Om och när införandet blir av är en fråga för regeringen att besluta om.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se