Polisen kritiseras – lämnade tillbaka stöldgods till inbrottstjuv

Bakgrund
I januari i år utsattes en kvinna för inbrott i sitt hem. Polisen grep tjuven på bar gärning och beslagtog då vissa smycken som mannen stoppat på sig. Senare hävde åklagaren beslaget och bestämde att kvinnan skulle få tillbaka sina smycken. Dagen efter beslutade dock polisen av misstag att smyckena istället skulle lämnas tillbaka till den misstänkte tjuven.

Misstaget uppdagades först efter att mannen dömts för inbrottet då kvinnan kontaktade polisen för att få tillbaka smyckena. Hon fick istället veta att smyckena redan hade lämnats ut – till inbrottstjuven.

Polisen rättade till sitt misstag
Gruppchefen på Polisen uppgav att det var den ’’mänskliga faktorn” som var orsaken och att hon skulle göra vad hon kunde för att lokalisera smyckena.

Det visade sig att smyckena fanns i tryggt förvar på de anstalt där den dömde mannen fanns placerad. Smyckena kunde därför återlämnas till kvinnan.

Kvinnan anmälde senare det inträffade till Justitieombudsmannen, JO. 

JO:s bedömning
JO anser att det framgår att kvinnan gjort anspråk på smyckena och att det borde ha antecknats. JO kritiserar polisen för hanteringen av beslaget och menar att felet beror på ”enskilda misstag av tjänstemän vid Polismyndigheten”. JO poängterar också hur viktigt det är att vara noggrann när det gäller frågor om beslag och andra tvångsmedel.

Samtidigt framhåller JO att det är positivt att Polismyndigheten snabbt vidtog åtgärder för att rätta till sitt misstag efter att man fått kännedom om det.

 

Visste du att?

  • Du kan klaga hos JO om du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet
  • Du kan klaga hos JO även om du inte är personligen berörd av felet du anmäler
  • JO kan dock inte pröva frågor om skadestånd

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: TT

Dnr: 2028-2018

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*