Polisen grep kvinnor för tiggeri

Polisen får kritik av JO sedan tre kvinnor gripits och frihetsberövats för att de tiggt pengar. JO anser inte att det var förenligt med proportionalitetsprincipen att gripa kvinnorna.

Polisen i Södertälje beslutade att konfrontera tre kvinnor som tiggde pengar. Enligt polisen stred deras agerande mot Södertälje kommuns lokala föreskrifter som förbjuder insamling av pengar på offentlig plats utan tillstånd från polismyndigheten.

Av ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, framgår att kvinnorna ska ha tagit sina saker och varit redo att lämna platsen när polisen kom fram till dem. De två poliserna beslutade dock att gripa och frihetsberöva kvinnorna eftersom de bedömde att det fanns risk för att kvinnorna skulle ”undandra sig lagföring”. Detta beslut ska de ha nått på grund av att kvinnorna inte kunde uppge någon adress och att det därför rådde oklarheter om de hade sin ”fasta hemvist” i Sverige.

Polisen ansåg också att det fanns behov av att förhöra kvinnorna på polisstationen med hjälp av tolk. Under tiden på polisstationen ska kvinnorna ha medverkat till utredningen och uppgett att de var villiga att betala böter. De släpptes senare samma dag.

Fallet togs senare upp av Södertälje tingsrätt som bedömde att ordningsföreskriften som förbjöd insamling av pengar utan tillstånd inte kunde appliceras på kvinnorna eftersom denna gäller ”aktiv” insamling, vilket inte var fallet. Åtalet mot kvinnorna ogillades därför.

Frågan för JO var därför om det kunde anses proportionerligt att kvinnorna greps och frihetsberövades för en förseelse som kunde innebära böter.

Polismyndigheten menade i sitt yttrande att det är komplicerat att avgöra om gripandet var förenligt med proportionalitetsprincipen och tar upp argument både för och emot.

Åklagarmyndigheten, som också fått tillfälle att yttra sig, tar tydligare ställning. Vice riksåklagaren Kerstin Skarp skrev att hon för egen del inte kan se att ett gripande av en identifierad person som saknar hemvist i Sverige är proportionerligt vid misstanke om brott som medför ett penningbotstraff.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors instämmer i den bedömningen.

Polisen får därför kritik för att gripandet stridit mot proportionalitetsprincipen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är inte brottsligt att tigga enligt gällande rätt. Polisen har som huvudregel därför inte rätt att ingripa mot att någon tigger öppet på gatan.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*