Påstod att 240 liter whiskey var för ”privat bruk” – döms för spritsmuggling

Två män i 50-årsåldern förde i maj 2016 in runt 240 liter sprit, 13 liter vin, 32 liter öl samt 8 liter alkoläsk utan att anmäla varorna i tullen i Helsingborg. Männen åtalades, men friades, för smugglingsbrott i Södertörns tingsrätt. Svea Hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och dömer männen för smuggling.

Enligt svensk lag får man ta med sig alkohol från ett annat EU-land när det görs för eget bruk. När man talar om eget bruk så räknas även den närmaste familjens bruk in, det vill säga de som bor i samma hushåll som den som för in alkoholen.

Männen i det aktuella fallet menade att de inte anmält införseln av alkohol eftersom den var avsedd för eget bruk. Totalt rörde det sig om fyra personer som skulle dela på alkoholen.

Tingsrätten ansåg att mängden vin, öl och alkoläsk inte talade för något annat än att det rörde sig om privat konsumtion. Åtalet rörde därför mer specifikt de 240 liter whiskey som männen fört in.

För att avgöra om det finns anledning att misstänka att en införsel av alkohol inte är avsedd för eget bruk används så kallade referensmängder som gäller inom EU. Enligt dessa referensmängder så anses upp till tio liter sprit vara en rimlig mängd för eget bruk. I männens fall rörde det sig om 60 liter whiskey per person.

Båda männen uppgav i tingsrätten att de gjorde av med flera flaskor whiskey i månaden, något som tingsrätten tyckte lät avsevärt högt. En av männen uppgav att han drack två eller tre centiliter whiskey varje kväll vilket skulle innebära att den mängd han nu köpt till sig själv skulle räcka i över fem år.

Tingsrätten tyckte inte att männens förklaring att de själva skulle dricka upp spriten framstod som en rimlig förklaring till den stora mängden. Mängden alkohol talade istället för att alkoholen var inköpt för kommersiellt bruk.

Trots att mängden alkohol var ovanligt stor så räckte inte detta ensamt för att bevisa att det rörde sig om införsel för kommersiellt bruk enligt tingsrätten. Männen friades därför.

Svea Hovrätt ändrar tingsrättens dom

Åklagaren överklagade domen till Svea Hovrätt som kommer till en annan slutsats än tingsrätten. Hovrätten konstaterar att den mängd sprit som männen fört in i landet ”med råge” överstiger referensnivåerna för privat bruk, vilket talar starkt mot att det rör sig om import för eget bruk.

Hovrätten håller med tingsrätten om att männens förklaring till mängden alkohol inte framstår som rimlig, men anser till skillnad från tingsrätten att utredningen visar tillräckliga bevis för att införseln inte skett för privat bruk. De båda männen döms därför för smuggling till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När det rör sig om en tillräckligt stor mängd alkohol i förhållande till de referensmängder som gäller inom EU så kan mängden alkohol ensam räcka för att en införsel ska anses gjord i kommersiellt bruk.
  • Något som kan tala mot att det är en införsel för eget bruk, förutom mängden alkohol, är om det finns anledning att tro att personen som fört in alkoholen inte har råd att betala den själv samt om det hittats beställningslistor eller liknande i personens hem.

Foto: Matthew Mead/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*