Överförde pengar från tidigare sambos konto – måste betala tillbaka

Tio år efter att ett samboförhållande har upphört har en kvinna utnyttjat sin dispositionsrätt till den f.d. sambons kontomedel och överfört pengar till sitt eget konto. Enligt tingsrätten har dispositionsrätten upphört när förhållandet upphörde och kvinnan måste betala tillbaka pengarna.

En kvinna och en man var sammanboende från tidigt 2000-tal till 2010. Under 2020 och 2021 gjorde kvinnan ett antal överföringar från mannens konto till sitt eget konto. Kvinnan hade vid tillfället en registrerad dispositionsrätt hos banken som uppkommit någon gång före 2010. Efter att ha fått vetskap om överföringarna meddelade mannen banken att kvinnan inte längre skulle ha dispositionsrätt till kontot. Mannen menade att kvinnan måste ha fått dispositionsrätten genom ett misstag av banken. Mannen krävde att kvinnan skulle betala tillbaka beloppet som hon överfört från hans konto.

Kvinnan motsatte sig att någon återbetalning skulle ske. Hon uppgav att mannen under samboförhållandet upplåtit en dispositionsrätt hos banken och gett henne rätten att förfoga över hans konto. Mannen hade inte återkallat denna rätt.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis följande. Utgångspunkten måste vara att befogenheten att förfoga över en f.d. makes eller sambos kontomedel upphör när förhållandet upphör. Detta gäller även i de fall det finns en i rätt ordning registrerad kvarstående dispositionsrätt som ger personen behörighet att göra uttag. Denna utgångspunkt förstärks ytterligare av det faktum att det gått lång tid sedan äktenskapet eller, som i det här fallet, samboförhållandet upphört. Tingsrätten kom därför till slutsatsen att även om det har varit så som kvinnan uppgett (att mannen tidigare gett henne rätten att förfoga över hans konto) så kan det inte grunda en rätt för henne att mer än tio år efter samboförhållandets upphörande tillgodogöra sig mannens kontobehållning. Kvinnan behövde därför betala tillbaka hela beloppet till mannen.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*