Otillåtet att begränsa elevers användande av svenska flaggan – JO kritisk

En skola i Halmstad ville begränsa användandet av svenska flaggan till att den bara fick användas på allmänna flaggdagar. Det ses som en inskränkning av elevernas yttrandefrihet som inte var motiverad av ordningsskäl, och Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot skolans rektorer.

Under en maskerad på en skola i Halmstad ville en elev bära en uniform försedd med den svenska flaggan och samtidigt bära kopior av vapen. Skolledningen ansåg att det var ett olämpligt sätt att använda den svenska flaggan på, och utfärdade därför regler om att den svenska flaggan endast fick användas under allmänna flaggdagar och vid internationella utbyten.

En anmälan inkom till Justitieombudsmannen, JO, som remitterade ärendet till Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad. Det framkom att anmälaren sannolikt inte uppgett sitt riktiga namn vid anmälan, men JO fann ändå skäl att fortsätta handläggningen av ärendet.

Intressekonflikt mellan yttrandefrihet och ordning

JO skriver inledningsvis i sitt beslut att frågan om en skola kan förbjuda elever att använda en flagga eller vissa kläder i grunden är en fråga om yttrandefrihet. I regeringsformen finns en grundlagsstadgad yttrandefrihet. Denna frihet får dock inskränkas under vissa förutsättningar, bland annat om det behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Samtidigt har skolan ett ansvar för värdegrunderna i utbildningen konstaterar JO. Utbildningen ska enligt skollagen förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar och ordningsregler ska finnas på varje skola. Med andra ord måste en avvägning göras mellan behovet av yttrandefrihet och andra friheter å ena sidan, och intresset av att upprätthålla ordningen på skolan å andra sidan.

JO och Justitiekanslern, JK, har i tidigare uttalat sig i frågor kring huruvida en skola kan förbjuda viss klädsel. Båda myndigheterna har kommit fram till att sådana beslut kan vara godtagbara om det framstår som att det annars kan uppstå bråk mellan elever eller diskussioner som tar orimligt mycket lektionstid i anspråk. Dessa ärenden har emellertid i huvudsak rört märken och kläder som uttrycker odemokratiska – och framför allt rasistiska – åsikter.

Svenska flaggan inget uttryck för åsikt

JO framhåller i nu aktuellt beslut att den svenska flaggan visserligen kan ha ett starkt symbolvärde i vissa sammanhang, men inte kan kopplas till en viss åsikt eller ideologi. Ett förbud måste därför vara motiverat av ordningsskäl för att det inte ska strida mot yttrandefriheten. Med tanke på en skolas uppdrag och syfte bör ingripanden mot ordningsstörande beteenden i första hand ske genom uppfostrande och undervisande insatser såsom samtal med eleven och/eller hennes föräldrar.

Den aktuella händelsen på skolan har inte varit ordningsstörande och det rörde sig om en enstaka händelse. Ingripandet har inte heller skett på ett sådant sätt som i första hand bör ske.  JO riktar därför kritik mot skolans rektorer, trots att meddelandet till eleverna med den nya flaggregeln togs bort efter ett dygn.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få begränsa yttrandefriheten krävs att tillräckliga skäl motiverar det. JO har i tidigare avgöranden ansett det vara okej med ett förbud mot nazistiska symboler på en skola. JO:s beslut innebär dessutom inte att det aldrig är tillåtet att förbjuda den svenska flaggan på en skola.
  • Eftersom JO inte är en domstol är uttalanden med kritik inte bindande, men myndigheter och tjänstemän som får kritik rättar sig så gott som alltid efter kritiken.

 

Foto: Erik Johansen / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*