Ordningsvakters Facebookkonversationer om kroggäster skyddas av sekretess

En journalist som begärde ut handlingar från ett avgörande i kammarrätten har fått avslag på sin begäran, trots att handlingarna normalt sett är allmänna och offentliga. Högsta förvaltningsdomstolen menar att det kan leda till men för enskilda personer om handlingarna lämnas ut, och konstaterar därför att så inte kan ske.

Under hösten 2016 framkom det att ordningsvakter verksamma i Malmö hade diskuterat personer på ett nedsättande vis i en sluten grupp på Facebook. Bland annat hade vissa förekommande gäster i Malmös nattliv kommenterats i rasistiska ordalag. I ett mål hos kammarrätten skulle det avgöras om några av ordningsvakterna skulle stängas av, och Polismyndigheten lämnade in skärmdumpar från Facebookgruppen till utredningen. Skärmdumparna kom från en nedlagd förundersökning om hets mot folkgrupp.

En skribent på Sydsvenska dagbladet begärde ut dessa skärmdumpar, men fick avslag hos kammarrätten med hänvisning till att de är sekretessbelagda eftersom det kan leda till men för personerna som förekommer eller omnämns på bilderna om de lämnas ut.

Skribenten överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som skriver att det som i första hand avses med termen ”men” är att en person blir utsatt för andras missaktning om hennes personliga förhållanden blir kända. Att endast några få personer känner till en känslig uppgift om en person kan många gånger vara tillräckligt för att medföra men på ett sådant sätt att uppgiften ska skyddas av sekretess.

Därefter konstaterar HFD att de skärmdumpar som är i fråga i målet i allt väsentligt är av sådant slag att det kan antas att dels ordningsvakterna och de andra personerna som deltagit i Facebookkonversationerna, dels de personer som omnämns i dessa kan lida skada eller men om de lämnas ut. HFD konstaterar också att bilderna inte heller kan lämnas ut i avidentifierad form, det vill säga så att namnen är maskerade eller borttagna, utan att det finns risk för men eller skada för de inblandade.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Generellt gäller att en förundersökning är allmän handling, och allting som tillförs en förundersökning kan begäras ut av vem som helst. Det är en del av offentlighetsprincipen som är grundlagsstadgad och anses viktig för det svenska rättssystemet. Ibland kan dock uppgifter som normalt är offentliga bli belagda med sekretess, till exempel om det kan tas att någon kan lida men av att uppgifterna lämnas ut. En journal om en patient på en psykiatrisk klinik är till exempel en allmän handling enligt grundlagen, men lär inte lämnas ut eftersom den är belagd med sekretess med hänsyn till personen som den handlar om.

 

Foto: Janerik Henriksson / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*