4 september, 2015

Anställd blev omplacerad 50 mil bort

Arbetsgivaren krävde att kvinnan bytte tjänstgöringsort och skulle veckopendla mer än 50 mil. Detta är oskäligt, slår Arbetsdomstolen fast – och ger en kvinna och hennes fackförbund rätt mot ett företag som flyttade hennes tjänst från Långsele till Örebro.

Ett bolag som driver flera anläggningar genomförde under 2014 en omorganisation. Förändringarna innebar bland annat att den kundtjänstverksamhet som fanns på en anläggning i Långsele avvecklades för att istället centraliseras till företagets anläggning i Örebro.

Eftersom arbetsbrist uppstod vid kundtjänsten i Långsele erbjöds en av arbetstagarna omplacering till Örebro – mer än 50 mil därifrån. Den anställde avböjde dock, med hänvisning till sin starka anknytning till Långsele.

Eftersom kvinnan tackat nej menade företaget att man hade skäl att säga upp kvinnan på grund av arbetsbrist – i och med att hon tackat nej till omplacering.

Ny tjänst blev ledig

Några månader senare blev en teamledarbefattning vid Långseleanläggningen ledig och kvinnans fackförbund ansåg att hon då borde erbjudas omplacering till denna befattning istället.

Bolaget ansåg dock inte att hon var tillräckligt kvalificerad för tjänsten.

Parterna hamnade i tvist när det gällde frågan om bolaget hade uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Bolaget hävdade att så var fallet, medan facket och kvinnan menade att 50 mils avstånd inte är godtagbart som omplacering.

Arbetsdomstolen, AD, går nu i huvudsak på arbetstagarsidans linje och ogiltigförklarar uppsägningen. Bolaget åläggs samtidigt att betala 75 000 kronor i skadestånd utöver att de får stå kvinnans rättegångskostnader.

Stor familj i Långsele

AD bekräftar att det har varit oskäligt att begära att arbetstagaren – som var 56 år gammal och som har stor familj i Långsele – skulle bosätta sig i Örebro och veckopendla mellan orterna. Hon har därför haft en godtagbar anledning att avböja omplaceringserbjudandet.

AD anser samtidigt att arbetstagaren har haft tillräckliga kvalifikationer som teamledare vid Långseleanläggningen – någonting som stöds av att personer med liknande kvalifikationer som hon tidigare har internrekryterats till andra teamledarbefattningar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Uppsägningar – både pga arbetsbrist eller personliga skäl – måste alltid föregås av en fullgjord omplaceringsplikt. Detta innebär i korthet att om arbetstagaren som riskerar uppsägning är kvalificerad för en annan tjänst i bolaget ska denne erbjudas arbetstagaren. Tackar hen nej, har arbetsgivaren rätt att säga upp ändå. I det aktuella fallet var dock frågan om 50 mils förflyttning låg inom vad arbetstagaren ska behöva tolerera i fråga om omplacering. AD fann alltså att så inte var fallet.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

NI_aoj_mini

Isak Bellman/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se