Ombud visat prov på grov oskicklighet – förpliktas betala klientens motparts rättegångskostnader

Det juridiska ombudet har “genom det mycket vidlyftiga och ostrukturerade sätt som han har utfört talan på, visat prov på grov oskicklighet”. Han blir därför, solidariskt med sin klient, skyldig att ersätta de höjda rättegångskostnaderna för motparten.

Ett bolag hade ingått ett leasingavtal om 50 datorer med ett kreditföretag. Avtalet skrevs för bolagets vägnar under av en styrelseledamot. Denne gick även i borgen för bolagets förpliktelser “så som för egen skuld”.

När bolaget drygt ett år senare gick i konkurs sa kreditföretaget upp avtalet. Ett halvår senare skickades ett slutkrav till bolaget, men kreditföretaget fick aldrig betalt. Kreditföretaget stämde då bolaget vid Stockholms tingsrätt och begärde att styrelseledamoten skulle förpliktas att betala drygt 250 000 kronor.

Styrelseledamoten bestred betalningsskyldighet och hävdade bland annat att avtalet inte var giltigt eftersom det inte hade undertecknats av behöriga firmatecknare för kreditföretaget. Kreditföretaget hävdade å sin sida att avtalet var giltigt eftersom att en behörig firmatecknare inte enbart är sådana firmatecknare som är registrerade hos Bolagsverket.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att kreditföretaget hade förklarat att de personer som skrev under avtalet var behöriga och att avtalet i sig är giltigt. Tingsrätten gav därför kreditföretaget rätt.

Tingsrätten konstaterade dock även att mannens ombud åberopat flera omständigheter som inte ens innefattat någon rättsligt hållbar grund, och att ombudet visat prov på grov oskicklighet.

På grund av detta har tingsrätten ansett att ombudet har gjort sig skyldig till sådan vårdslöshet och försummelse som grundar skyldighet för honom att solidariskt med sin klient ersätta den kostnad som klienten har förklarats skyldig att utge till motparten. Beloppet har bestämts till 150 000 kr.

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*