30 januari, 2015

Ökat internationellt samarbete ger mer skatteintäkter

Svenska skattemyndigheten har ökat samarbetet internationellt. Detta har lett till högre skatteintäkter för Sverige. Förra året ledde uppgifter inhämtade från andra länders skattemyndigheter till att Skatteverket beslutade som sammanlagt 677 miljoner kronor i höjd skatt.

Under de senaste åren har det internationella samarbetet inom EU ökat markant, och från och med den första januari i år gäller att EU:s medlemsländer automatiskt ska rapportera inkomster till varandras skattemyndigheter.

Även OECD (organisationen för ekonomiskt arbete och utveckling) driver ett samarbete tillsammans med G20-länderna där syftet  är att motverka skatteplanering.

Bara de senaste åren har det internationella samarbetet ökat ordentligt, och flera förslag på hur man ska ytterligare öka samarbetet finns.

– Ett av flera förslag som diskuteras är att företag särskilt ska rapportera olika typer av skatteupplägg redan när de genomförs. Detta ger möjligheter för både Skatteverket och lagstiftaren att agera och ge vägledning i ett tidigt skede, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Höjd skatt kan uppkomma om fel gjorts i deklarationen. Se till att du fyller i rätt från början.
  • Det kan bli svårare för företag och privatpersoner att komma undan med att betala mindre skatt genom att hålla till utomlands.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87