19 juli, 2014

Ökad valfrihet för hyresgäster föreslås

Regeringen vill att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Regeringen föreslår därför nu, i en lagrådsremiss, en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard.

Utgångspunkten är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende.

Det kan till exempel avse lägenhetens utrustning eller dess underhåll. Efter tio år ska den överenskomna ersättningen ingå i den vanliga prövningen av vad som är skälig hyra för lägenheten.

Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att skyddet för hyresgäster som vill delta i ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den första maj 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Går lagförslaget igenom kommer jordabalken att förändras och avtalsfriheten på området att vidgas, vilket är ett sätt att bemöta bostadsbristen i många storstäder.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se