16 mars, 2014

OK med GPS-övervakning i firmabilar

Företag som vill använda GPS-positionering i sina bilar behöver inte längre ha förarnas godkännande, enligt Datainspektionen.

Allt fler företag och organisationer använder olika tekniska lösningar för elektroniska körjournaler. En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen och som automatiskt registrerar samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. Uppgifterna används sedan för att redovisa till Skatteverket hur firmans bilar har använts, vilket påverkar bedömningen av bilförmån och drivmedelsförmån.

Datainspektionen har tidigare bedömt att företag som vill införa elektronisk körjournal i sina firmabilar först måste få förarnas samtycke, men nu har man alltså ändrat sig.

– Men den tekniska utvecklingen gör att det nu finns lösningar som bland annat kan begränsa vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas. Det förstärkta skyddet för förarnas personliga integritet gör att firmor inte behöver få förarnas godkännande för att införa elektronisk körjournal, säger Datainspektionens jurist Maria Karlströms i en kommentar.

Det finns dock ett antal villkor som måste uppfyllas. Företagen får inte samla in fler uppgifter än vad som behövs för att redovisa firmabilarnas användning till Skatteverket. För den redovisningen behöver inte detaljerad positioneringsinformation om bilarna sparas under lång tid.

Datainspektionen anser dock att det kan vara motiverat att spara positioneringsdata i upp till tre månader för att i efterhand kunna komplettera befintliga körjournaler.

– Det pågår en snabb utveckling av olika lösningar för elektroniska körjournaler. Vi uppmuntrar leverantörerna av sådana lösningar att redan från början bygga in ett effektivt integritetsskydd, säger Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist på Datainspektionen, i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  De lösningar som idag finns kring GPS i firmabilar kan komma att ses över.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se