Blev ofrivillig tvillingpappa efter assisterad befruktning

Ett par genomgick assisterad befruktning och kvinnan blev gravid med tvillingar. Mannen hade dock bara samtyckt till att plantera in ett embryo, inte två. Mannen ville avsäga sig faderskapet – nu ska HD pröva frågan.

Ett gift par ville bli gravida och bestämde sig för att utomlands genomgå en så kallad in vitro-fertilisering – det vill säga inplantering av ägg och spermier från andra personer. Efter ett misslyckat första försök bestämde sig kvinnan för att två embryon skulle planteras in istället för ett – trots att hon visste att mannen uttryckligen motsatte sig behandling med flera embryon.

Två behandlingar senare blev kvinnan gravid med tvillingar.

Mannen ansåg inte att han hade samtyckt till fertiliseringen och ville därför få sin faderskapspresumtion upphävd.

Både Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge avslog dock hans yrkande. Hovrätten konstaterade bland annat att ett samtycke till befruktning inte kan villkoras och att faderskapet inte skulle upphävas, trots att mannen ställt vissa villkor för hur behandlingen skulle gå till.

Högsta domstolen beslutar nu, efter ytterligare överklagande från mannen, att meddela prövningstillstånd i målet. Mannen har uppgett att inplantering med ett respektive två embryon är två olika behandlingar. Han har också bara samtyckt till den ena behandlingen, eftersom behandling med flera embryon ökar risken för tvillingfödsel – något som skulle innebära hälsorisker för mamman och ökad arbetsbelastning för föräldrarna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Faderskapet vid konstgjord befruktning regleras i 1 kap 8 § föräldrabalken. Hovrätten skriver följande i domen: ”Enligt l kap. 8 § föräldrabalken anses en man som lämnat sitt samtycke till befruktning av moderns ägg utanför hennes kropp vara barnets far, om han var sambo eller make till modern och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats genom befruktningen.”
  • I det aktuella målet är frågan om mannen har lämnat ett sådant ”samtycke” som krävs enligt lagen. Det är klart att mannen har samtyckt till att bli förälder genom att plantera in ett embryo, men inte två. I och med att rättsläget i denna fråga inte är fastslaget väljer HD att meddela prövingstillstånd.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: TT

Nils.

Isak Bellman/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*