Oenig kammarrätt beviljar bistånd för inköp av dator – nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå

En 43-årig kvinna från Karlskrona och en 53-årig man från Norrköping som tidigare fått avslag på sina ansökningar om ekonomiskt bistånd för inköp av dator får nu rätt i kammarrätten.

Två nämnder avslog tidigare en idag 53-årig mans respektive en 43-årig kvinnas ansökningar om ekonomiskt bistånd för inköp av dator.

Kvinnan hade tidigare haft en dator som gått sönder och behövde enligt henne själv en ny för att kunna betala sina räkningar. Hon ansåg även att hon behövde en dator för att kunna hålla kontakt med sina vänner, som bodde långt bort. Mannen hade till följd av ändrade familjeförhållanden inte längre tillgång till någon dator och ansåg sig vara i behov av en för att kunna studera och hålla kontakt med Arbetsförmedlingen.

Båda ansökningarna om bistånd avslogs och både mannen och kvinnan överklagade avslagsbesluten till förvaltningsrätten.

I förvaltningsrätten biföll kvinnans överklagande. Avseende mannen konstaterades att han enligt egen uppgift saknade dator i hemmet. Nämnden borde därför inte ha avslagit hans ansökan med motiveringen att hemutrustningen inte kunde innefattas i vad som betecknas som nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå. Beslutet upphävdes därför och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

Kammarrätten konstaterar nu, i två olika domar, att mannen och kvinnan har fått bistånd till sin försörjning under en längre tid och att det inte framkommit att de kunnat tillgodose sina behov av dator med egna medel inom skälig tid.

Mannen har även förklarat sig vilja ha bistånd till en dator istället för en TV – för vilken nämnden såvitt framgått är beredd att bevilja. Mannen får därför, enligt kammarrätten, anses vara i behov av bistånd till en dator för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Nämndernas överklaganden avslås därför.

En ledamot var skiljaktig och anförde att han inte anser att det finns någon generell rätt för den som är i behov av bistånd för sin försörjning att få ekonomiskt bistånd till förvärv av egen dator. Inte heller anser han att det föreligger några särskilda omständigheter som ger anledning att göra en annan bedömning i dessa fall.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skälig levnadsstandard är ett dynamiskt, ständigt föränderligt begrepp. De både domarna innebär att tillgång till dator nu är skälig levnadsstandard. Om du saknar detta och är beroende av bistånd för din försörjning kan du därför ha rätt till ytterligare bistånd – vilket du ansöker om på samma sätt.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*