Oenig hovrätt ger fastighetsägare rätt

En djupt oenig hovrätt river upp tingsrättens dom och ger ett par, som köpt en fastighet i Tyresö rätt till prisavdrag och skadestånd för rutten balkong.

Ett gift par köpte år 2001 en fastighet i Tyresö, bebyggd med ett bostadshus med balkong. Huset hade byggts 1999-2000 men redan år 2009 kunde makarna konstatera att balkongen var så angripen av röta att den inte gick att använda. Makarna stämde därför bolaget som byggt huset och sålt fastigheten.

Enligt makarna hade balkongen inte grundmålats med oljebaserad grundfärg, utan målats med akrylatfärg direkt på fuktigt virke – något som inte kunde anses fackmannamässigt. De ansåg sig därför ha rätt till prisavdrag samt skadestånd för de säsonger som balkongen inte kunnat användas.

Makarna hade lämnat in ett prov med en färgflaga från balkongen på analys, men den akrylfärg närmast träet som fanns på provet var enligt tingsrätten sannolikt en så kallad fabriksgrund. Att balkongen ruttnat berodde sannolikt snarare på en ommålning med akrylatfärg som fastighetsägarna gjort 2006, bedömde rätten. Domstolen ansåg inte heller att det visats att träet varit fuktigt när det målades första gången och ogillade käromålet helt.

Hovrätten river nu upp underinstansens dom och bifaller makarnas talan.

Domstolen fäster stor vikt vid uppgifter från tre besiktningsmän som åberopats av makarna. Rätten anser, till skillnad från tingsrätten, inte att deras uppfattningar ”till stor del” grundas i analysen av den färgflaga som tagits från balkongen, utan att de baserar sig i inspektioner på plats.

Av utlåtandena framgår bland annat att färgen fallit bort i stora sjok, att virket varit helt uppluckrat och att det borde finnas spår i träet av grundfärg som trängt in, om oljebaserad färg hade använts. Rätten anser också att tingsrätten misstolkat mikroskopbilder av färgprovet, eftersom det är taget från hyvlat virke som inte fabriksmålats alls.

Hovrätten anser vidare inte att det är bevisat att rötskadorna uppkommit som en följd av att plastfärg använts direkt på rent virke. Bolaget åläggs nu att betala närmare 140 000 kronor till makarna, fördelat på prisavdrag och 8 000 kronor i skadestånd per säsong de fyra år som balkongen inte kunnat användas.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga och vill ogilla käromålet, eftersom makarna inte bevisat att balkongen felaktigt målats med akrylatfärg.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Det är viktigt att skilja på att ha rätt och att få rätt. Då en rättegång kan bli väldigt dyr om du blir stående med motpartens rättegångskostnader bör du tänka efter både en och två gånger innan du väljer att inleda en process i allmän domstol. Ett alternativ kan istället vara en förlikning, där ni gemensamt kan komma överens om en mellanväg som ni båda är nöjda med.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*