Oenig hovrätt ger fastighetsägare rätt

En djupt oenig hovrätt river upp tingsrättens dom och ger ett par, som köpt en fastighet i Tyresö rätt till prisavdrag och skadestånd för rutten balkong.

Ett gift par köpte år 2001 en fastighet i Tyresö, bebyggd med ett bostadshus med balkong. Huset hade byggts 1999-2000 men redan år 2009 kunde makarna konstatera att balkongen var så angripen av röta att den inte gick att använda. Makarna stämde därför bolaget som byggt huset och sålt fastigheten.

Enligt makarna hade balkongen inte grundmålats med oljebaserad grundfärg, utan målats med akrylatfärg direkt på fuktigt virke – något som inte kunde anses fackmannamässigt. De ansåg sig därför ha rätt till prisavdrag samt skadestånd för de säsonger som balkongen inte kunnat användas.

Makarna hade lämnat in ett prov med en färgflaga från balkongen på analys, men den akrylfärg närmast träet som fanns på provet var enligt tingsrätten sannolikt en så kallad fabriksgrund. Att balkongen ruttnat berodde sannolikt snarare på en ommålning med akrylatfärg som fastighetsägarna gjort 2006, bedömde rätten. Domstolen ansåg inte heller att det visats att träet varit fuktigt när det målades första gången och ogillade käromålet helt.

Hovrätten river nu upp underinstansens dom och bifaller makarnas talan.

Domstolen fäster stor vikt vid uppgifter från tre besiktningsmän som åberopats av makarna. Rätten anser, till skillnad från tingsrätten, inte att deras uppfattningar ”till stor del” grundas i analysen av den färgflaga som tagits från balkongen, utan att de baserar sig i inspektioner på plats.

Av utlåtandena framgår bland annat att färgen fallit bort i stora sjok, att virket varit helt uppluckrat och att det borde finnas spår i träet av grundfärg som trängt in, om oljebaserad färg hade använts. Rätten anser också att tingsrätten misstolkat mikroskopbilder av färgprovet, eftersom det är taget från hyvlat virke som inte fabriksmålats alls.

Hovrätten anser vidare inte att det är bevisat att rötskadorna uppkommit som en följd av att plastfärg använts direkt på rent virke. Bolaget åläggs nu att betala närmare 140 000 kronor till makarna, fördelat på prisavdrag och 8 000 kronor i skadestånd per säsong de fyra år som balkongen inte kunnat användas.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga och vill ogilla käromålet, eftersom makarna inte bevisat att balkongen felaktigt målats med akrylatfärg.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är viktigt att skilja på att ha rätt och att få rätt. Då en rättegång kan bli väldigt dyr om du blir stående med motpartens rättegångskostnader bör du tänka efter både en och två gånger innan du väljer att inleda en process i allmän domstol. Ett alternativ kan istället vara en förlikning, där ni gemensamt kan komma överens om en mellanväg som ni båda är nöjda med.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*