25 oktober, 2022

Nytt testamente giltigt - rätt person har undertecknat

Förmånstagarna till ett tidigare testamente har väckt talan i tingsrätten och uppgett att det nya testamentet med andra förmånstagare inte är giltigt eftersom det inte är rätt person (den nu avlidne mannen) som undertecknat testamentet. Tingsrätten har kommit fram till att de tidigare förmånstagarna inte har lyckats visa detta. Det nya testamentet är därför giltigt. 

En man avled år 2020. Efter mannens död anträffades ett testamente som upprättats år 2014. I testamentet förordnades dels att hans tidigare testamente upphävdes, dels att all hans kvarlåtenskap skulle tillfalla hans syskonbarn. Mannens syskon var förmånstagare till mannens kvarlåtenskap i ett tidigare testamente som upprättades år 2012. Mannens syskon väckte talan i tingsrätten och menade att det inte är den nu avlidne mannen som undertecknat testamentet från 2014 och att det därför var ogiltigt.

Ett testamentsvittne vittnade i tingsrätten. Hon uppgav att hon arbetade som jurist på den juristbyrå som upprättade mannens testamente år 2014. Hon berättade att kunden alltid undertecknade testamentet medan testamentsvittnena tittade på och att de alltid säkerställde kundens identitet.

Tingsrätten fastslog följande. Det är mannens syskon som måste visa att testamentet från 2014 inte är giltigt. Mannens syskon har inte lagt fram någon sakkunnigbevisning som styrker att det inte är rätt person som undertecknat testamentet. Vidare har testamentesvittnet gjort ett mycket trovärdigt intryck. Genom hennes vittnesmål framgår att juristbyrån som upprättade testamentet alltid försäkrade sig om att det var rätt person som undertecknade testamentet. Det talar därför med styrka för att det är rätt person (den nu avlidne mannen) som undertecknat testamentet.

Vid en sammantagen bedömning fann tingsrätten att mannens syskon inte lyckats visa att det inte är rätt person som skrivit under testamentet. Det nya testamentet från år 2014, där syskonbarnen står som förmånstagare, gäller därför.

__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow