7 maj, 2014

Livstid blir normalstraff för mord

Straffet för mord skärps till fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande. Syftet med skärpningen är att livstidsstraffet ska kunna användas i större utsträckning än idag och även vara normalstraffet.

Idag är straffet för mord fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år, eller på livstid.

Livstidsstraffet döms bara ut i de allvarligaste fallen, när ett tidsbestämt straff på arton år inte anses tillräckligt.

På tisdagen ställde riksdagen sig bakom regeringens lagförslag om skärpta straff för mord. Lagändringen innebär att om det finns försvårande omständigheter vid ett mord ska dessa tala för livstids fängelse och inte ett tidsbestämt straff.

De tidsbestämda straffen på mellan 10 och 18 år behålls, men tanken är att livstids fängelse ska dömas ut i de flesta fall. 

”Syftet med skärpningen är att livstidsstraffet ska kunna användas i större utsträckning än idag och vara normalstraffet. Det betyder att den ska dömas ut i en majoritet av fallen”, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

Lagändringen börjar gälla den första juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att ett brott ska ge ett straff på en viss tid innebär dock inte alltid att det är vad som döms ut. Hänsyn tas även till omständigheterna i det unika fallet, exempelvis om förövaren är ostraffad tidigare. Ett högre straff som utgångspunkt innebär dock att de utdömda straffen bör bli högre.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se