3 april, 2014

Lättare att byta mobilabonnemang

Från och med den första maj i år blir det lättare att säga upp och byta mobiltelefonabonnemang, enligt ett nytt riksdagsbeslut. 

Riksdagen har nu röstat igenom propositionen ”Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster”, ett antal ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Detta innebär att det ska blir enklare att säga upp mobiltelefonabonnemang och andra abonnemang på elektroniska kommunikationstjänster.

Konsumenterna ska också friare kunna använda mobiltelefoner och annan utrustning som de har köpt ihop med sådana abonnemang.

Dessutom ska uppsägningstiden för kommunikationstjänster få vara högst en månad. Avtal med bindningstid ska kunna sägas upp en månad före bindningstidens slut. Konsumenter ska också ha rätt att få operatörslås borttagna snabbt och kostnadsfritt efter den första bindningstiden.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Konsumenter har redan i dagsläget ett omfattande skydd inom flera rättsområden. Detta skydd stärks ytterligare genom de nya reglerna. Om du har problem med din mobiloperatör idag kan få hjälp av Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kostnadsfritt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se