13 februari, 2014

Nytt lagförslag: minskat krav på bygglov

I en färsk lagrådsremiss föreslås en rad förändringar. En av dessa förändringar är en ny rätt att bygga ett hus på maximalt 25 kvadratmeter – utan att behöva söka bygglov. 

Enligt remissen bör det tillåtas att bygga ett hus på maximalt 25 kvadratmeter, som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att uppföraren av huset gör en anmälan av bygget, och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Det föreslås också bli tillåtet att bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus – utan bygglov.

– Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren, säger bostadsminister Stefan Attefall.

– Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov.

Alla förändringar föreslås träda i kraft från och med den 2 juli i år.

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se