Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Nya EU-regler om revision

EU kommer troligen att anta nya regler om revision. De nya reglerna ska bland annat höja kvaliteten på revisionen inom EU och stärka den finansiella stabiliteten.

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till reglerna.

Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisionsutskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionsklienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisionsklienter.

Utredaren ska också överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verkställande direktör bör förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast i april nästa år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Går reglerna igenom kommer flera av de svenska reglerna att behöva ändras, vilket kommer att påverka alla svenska företag.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*