Nobis-koncernen behöver inget kassaregister

Sju restaurangbolag inom Nobis-koncernen har nu, efter många turer, medgetts ett undantag från kravet på att ha certifierat kassaregister.

Sju restaurangbolag, bland annat AB Operakällaren och AB Restaurant Stallmästaregården, ansökte om undantag från kravet på att ha certifierat kassaregister.

Skatteverket, SKV, avslog ansökningarna.

Bolagen överklagade och invände bland annat att bolagens delägare endast ledde verksamheten genom styrelsearbete och inte deltog i den dagliga verksamheten på anläggningarna, med undantag för en delägare som utförde gastronomiskt och kulinariskt arbete.

Delägarnas privatekonomiska situation gjorde enligt bolagen den ekonomiska vinsten möjligheten att agera oegentligt obefintlig.

Förvaltningsrätten ansåg att SKV:s beslut var riktiga och avslog överklagandena.

Kammarrätten konstaterar nu, i sju olika domar, att bolagen är dotterbolag till Nobis AB som är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag och med en betydande omsättning. Bolaget har en extern VD, en central ekonomifunktion med en extern vice VD som ekonomichef och en extern redovisningschef som verksamhetsansvariga.

Utredningen visar enligt kammarrätten även att det finns en intern arbets- och ansvarsfördelning för kassahanteringen i vilken ägarna inte är inblandade. Med anledning av bland annat detta anser kammarrätten att bolagens ägare har begränsade möjligheter att delta i den dagliga verksamheten och därigenom påverka de interna kontrollrutinerna för kassahanteringen.

Med hänsyn till den organisationsstruktur och interna och externa kontroll som föreligger finns enligt kammarrätten inte heller någon anledning att anta att dessa rutiner när som helst skulle kunna komma att ändras.

Kammarrätten anser därmed att bolagen har visat att det finns förutsättningar för att uppnå en tillräckligt god intern kontroll och att behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt än genom ett certifierat kassaregister.

Bolagens överklaganden bifalls därför och undantag medges från januari 2013 till december 2017.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kravet på att ha ett certifierat kassaregister är fortfarande i allra högsta grad gällande. Avgörandet är endast ett bevis på att få regler saknar undantag.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*