Nästan identisk meny bryter inte mot konkurrensförbud

En tidigare franchisetagare som har fortsatt bedriva restaurangverksamhet efter franchiseavtalet upphört, med en meny som är väldigt lik den tidigare franchisegivarens, har inte brutit mot något konkurrensförbud. 

En restaurang har varit franchisetagare (Franchisetagaren) hos en annan restaurang (Franchisegivaren) och har bedrivit restaurangverksamhet i en egen lokal. Förhållandet mellan de två parterna reglerades av ett skriftligt avtal som bland annat innehöll en s.k. konkurrensklausul som förbjöd Franchisetagaren att under viss tid bedriva verksamhet som konkurrerar med Franchisegivaren. Efter att franchiseavtalet hade upphört fortsatte Franchisetagaren att bedriva restaurangverksamhet i lokalen under eget namn, med en oförändrad meny eller i vart fall en meny av steakhousetyp. Franchisegivaren ansåg att Franchisetagaren bröt mot konkurrensklausulen och begärde skadestånd i tingsrätten. Tingsrätten kom fram till att Franchisetagaren inte hade brutit mot konkurrensförbudet. Franchisegivaren överklagade därför till hovrätten.

Hovrätten konstaterade inledningsvis att det framgick av konkurrensklausulen att ”Med konkurrerande verksamhet menas restaurangkoncept med liknande inriktning som Kedjan och Konceptet”. Vad som är ”Konceptet” framgick i en annan del av parternas avtal. Där framgick att Konceptet är ”Den modell efter vilken de enskilda franchisetagarna och egna restauranger bedriver sin rörelse.”

I det aktuella fallet fann hovrätten att det bara var menyn som var lik mellan Franchisegivarens och Franchisetagarens verksamheter. Enligt hovrätten är en restaurangs meny en central del av dess koncept. Konceptet innefattar dock fler viktiga aspekter. I detta fall innehöll menyerna dessutom mycket vanligt förekommande maträtter som inte är unika för restauranger inom Franchisegivarens restaurangkedja. Menyerna var inte heller identiska utan skiljde sig åt t.ex. i fråga om tillbehör. Hovrätten kom av dessa anledningar fram till att Franchisetagaren inte hade brutit mot konkurrensförbudet. Franchisetagaren var därför inte skyldig att betala skadestånd till Franchisegivaren.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Gorm Kallestad

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*