Mycket ovanlig åtgärd mot stora inkassobolag

Datainspektionen är kritisk mot några av landets största inkassobolag för att de inte tydliggör de kostnader som de kräver att en skuldsatt person ska betala. Trots flera tidigare granskningar har bolagen inte vidtagit åtgärder. Myndigheten kräver nu ändring.

År 2010 konstaterade Datainspektionen att inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och internetavgifter var för otydliga. En uppföljande granskning år 2012 visade att företagen fortsatt att skicka kravbrev som var otydliga.

Datainspektionen riktade även kritik mot bolagen för att de inte tydligt specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala. Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet.

– I årets uppföljande granskning ser vi att de tidigare bristerna i hur bolagen specificerar sina kostnader till stor del kvarstår, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm.

– För fyra av de fem granskade bolagen meddelar vi nu en så kallad föreskrift, vilket är en uttrycklig regel, där vi kräver att kostnaderna ska specificeras tydligare. Det är mycket ovanligt att vi meddelar föreskrifter på det här sättet.

Bolagen som meddelats föreskrift är Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso och Transcom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mer information om Datainspektionen och myndighetens verksamhet hittar du på deras hemsida >>>

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*