Motionsband ingen skattefri personalvårdsförmån

En arbetsgivare avsåg att införa ett hälso- och friskvårdsprogram för alla anställda. Programmet innebär bland annat att anställda kan låna hem ett motionsband av enkel karaktär. En anställd som övervägt att delta i friskvårdsprogrammet ville veta om det helt eller delvis är en skattepliktig förmån för honom och vände sig därför till Skatterättsnämnden.

Friskvårdsprogrammet i fråga innebär, utöver möjligheten till lån av motionsband, att de anställda får tillgång till en webbtjänst som bland annat ger möjlighet att skapa personliga träningsdagböcker. Anställda får också tillgång till kost- och konditionstabeller av olika slag, dagliga tips om hälsa och motion och möjlighet att ställa frågor till leverantörens hälsoteam.

Skatterättsnämnden har nu svarat att huvudregeln är att en personalvårdsförmån ska tillhandahållas på arbetsplatsen. Med hänsyn till detta och till att bestämmelserna i inkomstskattelagen ska tillämpas restriktivt kan den del av friskvårdsprogrammet som innefattar lånet av motionsband enligt nämnden inte anses som en personalvårdsförmån.

Avseende webbtjänsten anser nämnden att den omständigheten att innehållet är tillgängligt även från personens bostad inte medför att tillgången till webbtjänsten faller utanför vad som kan anses utgöra personalvårdsförmån. Friskvårdsprogrammet är därför skattefritt i den delen.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*