Moderaterna: Inför ny anställningsform för första jobbet

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra (M) skriver på DN Debatt tillsammans med Tomas Tobé (M) och föreslår en ny anställningsform för första jobbet. Om detta genomförs kommer det innebära förändringar i en av de mest välkända svenska lagarna – nämligen lagen om anställningsskydd, LAS. Allt om Juridik analyserar förslaget.

Utöver en rad skatte- och bidragsrelaterade åtgärder för personer med små inkomster föreslås att en ny anställningsform skrivs in i LAS – en “förstajobbet-anställning”.

Förslaget

  • Anställningsformen ska främst rikta sig till unga och nyanlända utrikesfödda. Syftet uppges vara att förenkla vägarna in på arbetsmarknaden.
  • Anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader.
  • Vissa” utbildningsinslag” ska finnas. Dessa ska göras upp mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utbildningsdelen ska stödjas från Arbetsförmedlingen och Komvux.
  • Anställningen ska kunna användas oavsett om kollektivavtal finns eller ej.

 

Dagens anställningsformer:

  • Tillsvidareanställning – arbetstagaren är anställd på obestämd tid och måste sägas upp enligt de uppsägningsregler som anges i LAS, kollektivavtalet eller i det enskilda anställningsavtalet.
  • Visstidsanställning – allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete mm. Här upphör anställningen vid en viss tidpunkt som i förväg bestämts.
  • Provanställning – anställningen kan när som helst avslutas och det krävs inte “saklig grund” för uppsägning. Provanställning kan dock endast användas i sex månader och om de sex månaderna löper ut utan att arbetsgivaren meddelat att förlängning inte kommer ske så förlängs anställningen automatiskt och omvandlas till en tillsvidareanställning.

 

En vanlig missuppfattning är att det finns en anställning som kallas “timanställning”.
Det är fel. Det anger bara hur lönen betalas ut. Anställningen är därmed alltid någon av de tre ovanstående. I vissa fall kan det dock istället röra sig om ett uppdragsförhållande – och inte en anställning över huvud taget.

Allt om Juridik förklarar:

Utspelet från Moderaterna är troligtvis bara på idéstadiet. Det torde krävas en hel del utredningsarbete och flera remissinstanser i form av både juridiska institutioner, samt parterna på arbetsmarknaden, innan ett eventuellt förslag kan bli verklighet.

Den lösning som ofta förs fram, främst från höger, om att LAS starka anställningsskydd gör att arbetsgivare inte vågar anställa unga som saknar erfarenhet, eftersom de – rent krasst – inte kan göra sig av med den de anställt.

Det aktuella förslaget verkar utifrån debattartikeln inte vara ett sådant förslag. Om Moderaterna hade föreslagit exempelvis att provanställning ska kunna ske på längre än sex månader hade man möjligtvis kunna tala om att luckra upp anställningsskyddet (vilket i praktiken främst lär ge effekt för unga och nyanlända, som ofta provanställs).

I det här fallet verkar förslaget snarare handla om att införa en slags instegsanställning kombinerat med utbildning, i linje med de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tidigare presenterats från både höger (lärlingssystem) och även sittande regering (traineeplatser).

Det återstår att se om förslaget blir verklighet och i så fall vilka konsekvenser det får för ett av juridikens mest omdiskuterade rättsområden – arbetsrätten.

 Här kan du testa dina kunskaper om arbetsrätt >>

Foto: Henrik Montgomery/TT

 

 

 

NI_aoj_mini

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*