Medlem i Hells Angels – nekas vapenlicens

En man nekas tillstånd att låna jaktvapen (en så kallad lånelicens). Mannen menade att han diskvalificerats enbart för att han är medlem i Hells Angels. Domstolarna gjorde en annan bedömning.

En man ansökte 2013 om tillstånd att låna skjutvapen för jakt. Polismyndigheten i Norrbotten avslog denna ansökan. Som skäl angav polisen att mannen var en lokal ledare för Hells Angels.

Mannen menade å sin sida att han var jaktintresserad och överklagade. Mannen menade att hans medlemskap i Hells Angels inte kunde diskvalificera honom från att få låna jaktvapen.

Eftersom polisens beslut är ett myndighetsbeslut hamnade överklagandet i förvaltningsrätten i Luleå. Domstolen konstaterade att mannen tidigare varit dömd för viss brottslighet och att han i sitt överklagande och i sin ursprungliga ansökan inte hade kunnat göra sannolikt att han inte skulle bruka lånevapnet till annat än jakt.

Förvaltningsrätten ansåg därför att polismyndigheten haft grund för att meddela avslag.

Mannen överklagade förvaltningsrättens beslut och beslutet hamnade då i Kammarrätten i Sundsvall.  Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår överklagandet.

Mannen kan överklaga beslutet till ytterligare en instans – Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Men mannens chanser att få beslutet ändrat torde dock vara små, eftersom HFD är en prejudikatsdomstol och uteslutande prövar mål där rättsläget är oklart.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Polismyndigheten utfärdar tillstånd att inneha och låna vapen. För att få vapenlicens krävs dels ett giltigt ändamål, såsom jakt eller sportskytte, dels krävs att personen är myndig och lämplig att inneha vapen. Den som är dömd för viss brottslighet kan nekas rätt att inneha vapen, även om brottet inte nödvändigtvis innefattar våld eller vapenbrott. Detta eftersom det (i Sverige) inte är någon rättighet att inneha vapen. Man kan därför tänka att utgångspunkten är att ingen får ha vapen – men att myndigheterna kan utfärda undantag.

 

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

NI_aoj_mini

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*