Mediamarkt får marknadsföra krediterbjudanden

Mediamarkt frias i Marknadsdomstolen, som inte anser att elektronikkedjans erbjudanden om avbetalningsköp strider mot god kreditgivnings- eller marknadsföringssed.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde elektronikkedjan Mediamarkt i Marknadsdomstolen efter att kedjan marknadsfört avbetalningsplaner för sina produkter.

Dessa krediterbjudanden hade marknadsförts i TV, i annonsblad och på bolagets webbplats. Avbetalningsplanerna varierade beroende på köpbelopp men hade gemensamt att någon ränta eller avgift inte utgick, utan att köparna betalade samma totala belopp som de skulle ha gjort vid ett vanligt köp i butik.

KO menade att kedjans erbjudande bland annat lockade konsumenter till avbetalningsköp utan att närmare ha övervägt konsekvenserna av skuldsättningen.

Marknadsdomstolen går dock inte på KO:s linje, utan friar Mediamarkt. Domstolen betonar att konsumentkrediter har funnits på hemelektronikmarknaden under förhållandevis lång tid och att en genomsnittlig konsument kan förväntas ha vissa kunskaper om hur marknadsföringen kan utformas.

Domstolen anser inte att elektronikkedjans erbjudanden framstår som särskilt lockande för konsumenter med svag ekonomi. Dessutom menar domstolen att kreditgivaren i detta fall har högt ställda krav på sökandens ekonomi.

Att den ränte- och avgiftsfria krediten som sådan är förmånlig och framstår som ett attraktivt alternativ till kontant betalning innebär inte att marknadsföringen är oförenligt med god kreditgivnings- eller marknadsföringssed.

Domstolen anser inte heller att den maximala kredittiden på 30 månader kan anses vara alltför lång, även om teknikutvecklingen på hemelektronikmarknaden är jämförelsevis snabb.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen innebär att vi troligen kommer att se en ökning av reklam för konsumentkrediter i framtiden, då den är generösare än tidigare riktlinjer.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*