Mats Qviberg: “vi utvärderar motåtgärder mot åklagaren”

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten lämnade den 9 januari in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB och HQ AB – bland annat finansmannen Mats Qviberg. Åtalet gäller bland annat grovt svindleri. Mats Qviberg tillbakavisar anklagelserna helt.

– Jag väcker idag åtal mot tre personer från HQ bank AB, en person från HQ AB samt mot revisorn för de båda bolagen. Brotten är att bedöma som grova då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB, säger chefsåklagare Martin Tidén vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Åtalet för grovt svindleri gäller fyra av de fem åtalade medan tre tre av dem åtalas grovt bokföringsbrott samt för en av dem för medhjälp till grovt svindleri.

Chefsåklagare Martin Tidén har även yrkat på näringsförbud och förbud mot att lämna ekonomiskt biträde.

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för fyra år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Chefsåklagare Martin Tidén anser att de fem åtalade nyckelpersonerna har brutit mot internationell redovisningsstandard vilket ligger till grund för att tre åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åklagaren har det inte har varit möjligt att bedöma affärshändelser i bokföringen.

Fyra åtalas för grovt svindleri eftersom resultatet från den så kallade tradingen enligt åklagaren har redovisats för högt. Åklagaren påstår dessutom att vilseledande uppgifter, som påverkar bedömandet av företaget i ekonomisk väg, har lämnats i årsredovisningen för 2009.

En person åtalas för medhjälp till grovt svindleri för årsredovisningen 2009.

Enligt DI har Mats Qviberg kommenterat stämningsansökan på Twitter genom att lägga ut ett pressmeddelande som hänvisar till advokaterna Olle Kullinger och Ulf Stigare. I pressmeddelandet står det:

“Det är med stor förvåning Mats Qviberg mottagit besked om att åtal väckts och hans uppfattning är att åtalet är obefogat. Utöver att Mats Qviberg är säker på att åtalet ogillas har han gett i uppdrag åt sina rådgivare att utvärdera motåtgärder mot Ekobrottsmyndigheten och chefsåklagaren Martin Tidén.”

 

Red. Dagens Juridik / Niklas Kristoffersson

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*