Människosmugglare slipper fängelse – Högsta domstolen ändrar hovrättens dom

En man som tidigare dömts till tre månaders fängelse för människosmuggling i både tingsrätten och hovrätten får nu en lindrigare påföljd i Högsta domstolen. Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Högsta domstolen anser inte att brottet är grovt då det skett som en engångsföreteelse och att det därför inte finns särskilda skäl som talar för att mannen ska få fängelse.

Det var i början av 2016 som en man reste till Sverige via Öresundsbron. Med sig in i landet hade han sex personer som alla saknade inresetillstånd och resehandlingar. Mannen själv säger sig ha handlat ”av rent humanitära skäl” och har inte tagit betalt för att hjälpa människorna in i landet. Mannen var på väg från Tyskland till Sverige och såg på vägen en familj som han uppfattade var flyktingar. Han bestämde sig för att hjälpa familjen att ta sig till Sverige. Mannens hjälpsamhet gjorde dock att han åtalades för människosmuggling och fälldes i både Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge. Påföljden för brottet blev tre månaders fängelse i båda instanserna.

Brott av normalgraden

Mannen överklagade till Högsta domstolen och HD gör en annan bedömning än tingsrätten och hovrätten gällande straffet. HD anser att brottet inte är ringa då det rör sig om så pass många personer som mannen har tagit till Sverige. Att hans syfte med människosmugglingen varit att hjälpa kan inte i sig göra att brottet bedöms som ringa. Mannen har alltså begått ett brott av normalgraden och det innebär att straffet blir hårdare.   

Riksåklagaren yrkar på fängelse

Riksåklagaren hävdar i Högsta domstolen att mannen bör få fängelse som påföljd, eftersom människosmuggling är ett så kallat artbrott. Att ett brott är ett artbrott innebär att det är särskilt allvarligt och bör ge fängelse – även om straffet inte blir speciellt långt. Riksåklagaren säger i Högsta domstolen att mannens agerande är ett kringgående av utlänningslagen och att det äventyrar Sveriges reglerade invandring.

Enligt förarbeten gällande människosmugglingsbrott bör – i fall då brottet är “särskilt allvarligt” – fängelse väljas som påföljd. Högsta domstolen anser dock inte att det mannen har gjort är tillräckligt allvarligt för att det ska klassas som grovt. Förarbetena tar sikte på situationer när människosmugglingen sker organiserat och med vinstsyfte. Högsta domstolen ändrar därför hovrättens dom och dömer mannen till villkorlig dom och dagsböter.

 

Vad innebär det här i praktiken?

I Sverige finns regler om att när domstolen väljer påföljd ska den ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Detta är extra viktigt när personen döms till ett fängelsestraff som är kortare än ett år. Det finns dock vissa brott som till sin art är särskilt allvarliga, exempelvis mord, skattebrott och sexualbrott. Dessa brott bör ge fängelse även om straffet är kort. Vid människosmuggling av normalgraden är brottet inte ett artbrott, och om fängelsestraffet bedöms bli kort bör domstolen alltså ta hänsyn till omständigheter som talar för att personen ska få en annan påföljd.  

Högsta domstolen mål nr: B 2027-17

Foto: Christine Olsson/TT 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg 

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*