25 september, 2017

Mannen bakom undertexter.se döms för brott mot upphovsrättslagen

En 32-årig man i Järfälla utanför Stockholm har dömts för brott mot upphovsrättslagen efter att ha administrerat en hemsida som tillhandahållit undertexter till filmer. Hans invändningar om att undertexterna som kunnat laddas ner varit självständiga verk har avslagits av tingsrätten.

Någon gång under 2003 eller 2004 startade en man, som då gick på gymnasiet en hemsidan undertexter.se. Därifrån har besökare kunnat ladda ner undertexter till filmer som de laddat ned till sin dator. Själva filmerna har med andra ord inte varit tillgängliga för nedladdning, utan endast undertexterna till dessa.

I augusti 2012 gjorde Rättighetsalliansen i Europa AB, RA, en polisanmälan mot mannen. I RA ingår flera av filmbolagen som är upphovsinnehavare till filmerna vars undertexter kunnat laddas ner. Av polisens utredning framgick att hemsidan haft ungefär 40 000 besök dagligen och att 65 miljoner undertexter laddats ner, vilket åklagare menar tyder på att verksamheten bedrivits i en närmast industriell skala.

Avgörande för om brott mot upphovsrättslagen begåtts var i det här fallet om undertexterna omfattas av upphovsrätten till filmerna, eller om de ska anses som självständiga verk. Enligt åklagaren kan texten i vissa delar vara förkortad jämfört med dialogen i filmen, men är ändå att anse som knuten till filmens dialog. Den åtalade 32-åringen hävdade däremot att de dialoger som funnits tillgängliga för nedladdning på undertexter.se utgjort nya och självständiga verk. I ett sådant fall skulle de inte utgöra ett intrång i upphovsrätten för originalfilmerna.

Översättningarna inga självständiga verk

Tingsrätten bedömer att en översättning i form av undertexter har avsikten att så fullständigt som möjligt återge filmens dialog. En expert som anlitats för att granska 105 undertextfiler har även uttalat att samtliga följer filmernas dialog mer eller mindre väl. Däremot har det stundom förelegat brister i kvalitén på översättningarna. Översättningarna bedöms därför inte ha något eget konstnärligt värde. Distributionen av undertexterna utgör därför intrång i upphovsrätten för filmerna.

Vad gäller påföljden bedömer tingsrätten att straffvärdet ligger på fyra månaders fängelse. Hänsyn har då tagits till att utredningen av brotten, och därmed lagföringen av 32-åringen, tagit ”en orimligt lång tid”. Hans livssituation bedöms dessutom inte som stabil med hänsyn till att han tidigare överkonsumerat alkohol och att han har en tillfällig anställning. Påföljden bestäms därför till skyddstillsyn. Dessutom förverkas drygt 215 000 kronor som mannen har fått in i reklamintäkter och donationer från besökare.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • För brott mot upphovsrättslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den över delen av brottets straffskala utnyttjas dock mycket restriktivt. Som jämförelse fick de ansvariga för hemsidan The Pirate Bay högst 10 månaders fängelse (och omfattande skadestånd) när de dömdes 2010 och en av de ansvariga för hemsidan swefilmer.com dömdes i maj 2017 till tre års fängelse för brott mot upphovsrättslagen och grovt bokföringsbrott avseende 14 miljoner kronor.
  • Den som åstadkommit ett nytt och självständigt verk i anslutning till ett annat har upphovsrätt till det. TIngsrätten bedömer däremot att så inte varit fallet, eller annorlunda uttryckt, att undertexterna saknar verkshöjd.

Foto: Bertil Ericson / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se