Man gjordes statslös – får 150 000 i skadestånd

En man som fråntagits sitt svenska medborgarskap 1981 blev på grund av detta statslös i 23 år. Efter missnöje med den ersättning som Justitiekanslern medgav mannen i och med detta vände sig mannen till Göteborgs tingsrätt och krävde drygt tre miljoner kronor i skadestånd. Nu konstaterar dock tingsrätten att mannen enbart har rätt till 150 000 kronor i skadestånd på grund av kränkningen som fråntagandet inneburit.

En man föddes 1981 inom ett äktenskap mellan en man med svenskt medborgarskap och en kvinna med polskt medborgarskap. Sex år senare hävde Göteborgs tingsrätt det faderskap som uppstått vid födseln.

Den tidens rättspraxis innebar att ett barns svenska medborgarskap förlorades vid hävning av faderns medborgarskap om det svenska medborgarskapet hade förvärvats genom fadern. Därför avregistrerade pastorsexpeditionen som då förde folkbokföringsregister mannen som svensk medborgare. Till slut registrerades mannen istället – felaktigt – som polsk medborgare, vilket innebar att mannen i praktiken gjordes statslös.

Mannens statslöshet ledde till en rad praktiska svårigheter, exempelvis att han inte kunde få nationellt id-kort. 2004 ansökte mannen om att återfå sitt svenska medborgarskap hos Migrationsverket. Ansökan avslogs på grund av att Migrationsverket inte ansåg att mannen visat att han varit svensk medborgare.

Efter några turer hos Skatteverket återfick dock mannen 2013 sitt svenska medborgarskap efter att myndigheten omprövat ett tidigare beslut. Under 2015 medgav Justitiekanslern att mannen skulle ha rätt till 100 000 kronor i skadestånd på grund av det inträffade. Mannen ansåg att denna ersättning var otillräcklig och vände sig till Göteborgs tingsrätt med krav på 3,2 miljoner kronor i skadestånd efter sin ofrivilliga statslöshet i 23 år.

Tingsrätten utgår i sin bedömning från den så kallade Blake Pettersson-domen som Högsta domstolen meddelade 2014. Pettersson hade i den domen varit avregistrerad som svensk medborgare i 4,5 år och medgetts skadestånd på 100 000 kronor av domstolen.

Med hänsyn till bland annat att 23 år är en väsentligt längre tid än 4,5 år bestämmer tingsrätten nu att mannen ska ha rätt till 150 000 kronor i skadestånd samt 10 000 kronor i ersättning för ombudsarvode.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt regeringsformen får ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige fråntas sitt medborgarskap. Att den som fråntas eller fråntagits sitt svenska medborgarskap har rätt till skadestånd fastslogs när Högsta domstolen 2014 meddelade den så kallade Blake Pettersson-domen.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*