Man får djurförbud – har försummat tillsynen om sin hund

I Sverige är det Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret för att upprätthålla djurskyddet. Jordbruksverket ger vägledning till länsstyrelserna som utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen efterföljs. Som privatperson kan man anmäla till Länsstyrelsen om det finns misstanke om att ett djur far illa.

I mars 2016 beslutade Länsstyrelsen att förbjuda en man att ha hand om djur. Beslutet innebar även att mannen var tvungen att göra sig av med den hund han hade. Motiveringen till Länsstyrelsens beslut var att mannen allvarligt försummat tillsynen och vården av sin hund och att han saknade förmåga att ta hand om någon hund.

Den utredning som låg till grund för beslutet visade att mannen inte hade uppsökt vidare vård för sin hund när den blivit knivskuren, trots uppmaning från veterinär. Det hade även kommit in anmälningar om att hunden inte rastades varje dag utan fick göra sina behov på mannens balkong.

Vid Länsstyrelsens kontroller konstaterades att hundens klor behövde klippas och mannen förelades att boka tid för klippning hos veterinär vilket han gjorde men dök sedan aldrig upp.

Mannen överklagade Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att beslutet ska upphävas. Mannen menar att beslutet innehåller flera felaktigheter och att anmälningarna mot honom är obefogade. Enligt mannen har han uppsökt veterinär så fort hunden blivit knivskuren och han bad även om smärtlindring. Knivsåren var inte heller stora och hunden var i ”gott skick”, därför behövdes inte någon ytterligare vård. Det har bara hänt en gång att han klippt en klo för kort och det stämmer inte heller att hunden inte rastas.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten inleder med att påpeka att som alltid när det gäller tvångsåtgärder så ska inte mer ingripande åtgärder vidtas än vad som är nödvändigt. Ingripande enligt djurskyddslagen har till syfte att förhindra att djur utsätts för lidande.

Förvaltningsrätten bedömer om det som framkommit i Länsstyrelsens utredning gör det motiverat att förbjuda mannen att ta hand om djur.

Domstolen noterar att mannen låtit sin hund vistas i en riskfylld miljö där den även utsatts för ett knivhugg. Han har försummat vården av hunden då han inte uppsökte djursjukhus efter veterinärens uppmaning. Vid flera tillfällen har han blivit tillsagd att låta klippa hundens klor men inte gjort detta. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att det är befogat med ett djurförbud. Överklagandet avslås därför och Länsstyrelsens beslut står fast, tiden för mannen att göra sig av med hunden förlängdes med ett antal dagar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om någon inte tar hand om ett djur på det sätt som lagen kräver kan Länsstyrelsen förbjuda vederbörande att ta hand om djur, förbudet kan gälla på viss tid eller tillsvidare. Gäller beslutet tillsvidare så måste det upphävas för att personen i fråga ska få ta hand om djur igen. Länsstyrelsen utför både kontroller i förebyggande syfte på exempelvis jordbruk men även kontroller till följd av anmälan från allmänheten.

 

Foto: Sören Andersson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*