Man begick vapenbrott
– slapp straff

Mannen dömdes vid Skaraborgs tingsrätt för vapenbrott efter att under ett år ha haft en revolver utan giltig licens. Hovrätten bedömer det hela som ringa brott och friar från påföljd.

Mannen är aktiv inom sportskytte, har haft flera vapenlicenser och sa att han därför var väl medveten om vapenreglerna. Normalt sett brukade polisen skicka ut en påminnelse om när det var dags att förnya sin licens. När han kontaktade polisen i ett annat ärende hade han fått veta att hans licens hade gått ut.

Mannen pekade på att han hade förlitat sig på polisens rutin att skicka ut en påminnelse om förnyelse av licens eftersom de alltid gjort det tidigare. Mannen följde rutinerna, men handläggningen drog ut på tiden.

Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att mannen inte hade haft uppsåt till brottet mot vapenlagen. Tingsrätten betonade dock att det trots allt är ägaren som har ansvar för vapenlicensen. Den omständigheten att mannen tidigare hade blivit påmind av polisen – men inte blev det denna gång – gjorde inte att det kunde ställas lägre krav på honom.

Eftersom brottet i fråga inte har ett uppsåtskrav var frågan om han kunde fällas på grund av oaktsamhet. Genom att inte ha förnyat licensen och genom att ha agerat passivt efter att ha fått veta att licensen hade gått ut ansåg tingsrätten att mannen hade handlat oaktsamt och att han skulle dömas för brottet.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter à 150 kronor och vapnet förverkades.

Efter överklagande från mannen ändrar Göta hovrätt nu domen.

Hovrätten bedömer visserligen att mannen har begått gärningen med uppsåt. Polisens avvikelse från rutinen att skicka ut påminnelse och deras långa handläggningstid har dock haft stor betydelse för överträdelsen. Därför slår hovrätten fast att brottet ska bedömas som ringa och meddelar påföljdseftergift.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De flesta brott kräver uppsåt (avsikts-/insikts-/likgiltighetsuppsåt). Men vissa brott kan begås också genom oaktsamhet. Det är exempelvis detta som är skillnaden mellan mord/dråp (som kräver uppsåt) och vållande till annans död (som är ett oaktsamhetsbrott).
  • Som vapenägare är du själv ansvarig för att dina licenser är i ordning och att vapnet förvaras korrekt. Polisens vapenhandläggare svarar dock på frågor, så att du kan se till att följa reglerna. Det är alltså bättre att ringa och fråga om du är osäker, än att låta bli.

 

Foto: Seth Wenig/AP/TT

 

Nils.

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se 

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*