Mamman godkände fel mått – dottern måste betala

Efter att ett stänkskydd monterades med fel mått höll kunden inne betalningen, eftersom kunden ansåg att tjänsten var felaktig. Enligt tingsrätten har kunden dock inte rätt att hålla inne betalningen, eftersom hennes mamma godkänt det monterade måttet i en orderbekräftelse. Den utförda tjänsten stred därför inte mot avtalet.

En konsument ville ha ett stänkskydd i hennes kök och anlitade ett designföretag. Kvinnan kunde inte ta emot mätteknikern i hennes hem, utan hennes mamma fick träffa teknikern. Kvinnan ville ha stänkskyddet monterat med höjden 59 mm, men fick istället höjden 65 mm. Mätteknikern tyckte vid mätningstillfället att 65 mm passade bättre och kvinnans mamma skrev under orderbekräftelsen med måttet 65 mm.

Kvinnan valde att hålla inne betalningen för monteringen. Detta för att hon vill avhjälpa felet genom att anlita en annan hantverkare som monterar ner stänkskyddet och monterar dit ett stänkskydd med ”rätt” mått. Kvinnan vill alltså att designföretaget ska betala hantverkarens kostnader. Tingsrätten prövade därför frågan om monteringen av stänkskyddet i köket, med höjden 65 mm, avviker från vad som är avtalat mellan parterna (9 § konsumenttjänstlagen).

Enligt tingsrätten har kvinnan varit införstådd med hur den slutliga beställningen av stänkskyddet skulle gå till. En person som var behörig att agera för kvinnans räkning, alltså hennes mamma, skrev under en skriftlig orderbekräftelse med måttet 65 mm. Tingsrätten anser därför att kvinnan, genom att hennes mamma godkänt ett annat mått, har ändrat vad som tidigare varit bestämt. Det stänkskydd som monterades har därför inte avvikit från vad som anses avtalat mellan designföretaget och kvinnan.

Med bakgrund av att det inte varit fråga om något fel i tjänsten har kvinnan inte rätt att hålla inne betalning för avhjälpandekostnader. Hon är därför skyldig att betala för tjänsten.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*