24 september, 2015

Makarna och byggfirman stämde varandra

Ett par byggde ut sin fastighet och hamnade i tvist med byggfirman. Byggfirman stämde paret – paret stämde byggfirman. Paret vann tvisten, men gick miste om cirka 200 000 kronor – för att de missat att ange ”skadestånd” som yrkad påföljd inför domstolen.

2008 ville ett par bygga ut sin fastighet, varpå de kontaktade ett bygg- och svetsbolag. Byggnationen skulle vara att uppföra en cirka 40 kvadratmeter stor tillbyggnad med källare.

Byggnationen genomfördes, men när den var färdig blev paret oense med entreprenören om betalningen.

Byggledaren yrkade i tingsrätten att makarna skulle betala cirka 80 000 kronor till honom för arbetet han lagt ner på tilläggsarbete och extra material.

Makarna menade tvärtom att de inte hade beställt några tilläggsarbeten eller extra material och lade istället fram ett så kallat motyrkande om att entreprenören skulle betala dem nästan 330 000 kronor för fel i de utförda arbetena.

Makarna och entreprenören krävde alltså ersättning av varandra.

Värmlands tingsrätt bedömde att det i rättegången inte hade framkommit något som talade för att avtalets innehåll skulle vara annorlunda än vad makarna hade hävdat. Tilläggsarbetet ansågs därmed inte bevisat.

Gällande de påstådda felen i byggnationen lutade sig rätten mot den slutbesiktning som gjorts efter att tillbyggnationen avslutats. Domstolen fann att alla anmärkningar i besiktningen utgjorde fel eller brister och därmed skulle ge rätt till prisavdrag.

Tingsrätten förpliktade därför entreprenören att betala 322 500 kronor till paret.

Byggfirman överklagade och Hovrätten för Västra Sverige gjorde en något annorlunda bedömning. Domstolen fann förvisso att kostnaderna för felen uppgått till minst 350 000 kronor.

I den summan räknas det in kostnader för att åtgärda felen som övergår det totala priset för entreprenaden från början. Hovrätten menar att det därmed rör sig om en skadeståndskostnad. Paret hade dock inte yrkat på skadestånd, utan endast prisavdrag. På så vis menade hovrätten att endast 119 000 kronor kunde ges i prisavdrag, eftersom ett prisavdrag inte kan bli större än vad priset från början var.

Paret förlorade alltså cirka 200 000 kronor på att de – medvetet eller omedvetet – inte yrkat skadestånd, utan endast prisavdrag.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När någon bygger om i ditt hem är du som konsument ofta skyddad av Konsumenttjänstlagen. Det gäller dock att vara noggrann med avtalsskrivningen ändå. Avtala skriftligen och kom överens om pris, eventuella tilläggskostnader, när renoveringen ska vara klar och vad som händer om byggnationen inte blir klar i tid.
  • Vid renoveringar och andra tjänster kan det på förhand vara svårt att beräkna tidsåtgången. Se därför till att avtala om villkor kring tilläggsarbeten innan renoveringen inleds. Ett effektivt sätt att få hantverkaren att bli klar i tid är att avtala om ett procentuellt prisavdrag som ökar för varje vecka som projektet försenas. Med en sådan klausul skapar du som kund ett incitament för hantverkaren att inte använda vad som ibland kallas ”hantverkarfasoner”.
  • I rättsprocesser gäller det att vara mycket noggrann (det är därför det ofta blir så dyrt). Om du glömmer yrka en viss påföljd eller ange en viss grund är det svårt att i efterhand ändra sig. Domstolen kan inte självmant ange en viss grund eller en viss påföljd, även om den i och för sig skulle ge dig rätt.

 

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se