10 oktober, 2014

Makar vill inte längre skiljas

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten för ett gift par i Stockholm som inte längre vill skilja sig.

En idag 55-årig kvinna från Stockholm yrkade att tingsrätten skulle döma till äktenskapsskillnad mellan henne och hennes 33-åriga man.

Mannen medgav ansökan och tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad mellan parterna.

Mannen klagade senare till hovrätten, som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Sedan både kvinnan och mannen överklagat på nytt beslutar Högsta domstolen, HD, att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

I överklagandet anförde parterna gemensamt att de inte längre vill att äktenskapet ska upplösas. Kvinnan får därmed anses ha återkallat sin ansökan om äktenskapsskillnad medan mannen får anses ha återkallat sitt medgivande till äktenskapsskillnad.

Vad innebär detta i praktiken?

  • HD meddelar bara prövningstillstånd om domen kan förväntas få avgörande betydelse för rättstillämpningen. Allt om Juridik kommer därför självklart att bevaka turerna i ärendet.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se