Makar får skilja sig utan betänketid

Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut och låter ett gift par skilja sig utan betänketid, trots att de bara varit gifta i knappt ett år. 

En man och en kvinna gifte sig i februari år 2012, men redan i september samma år ansökte kvinnan om äktenskapsskillnad.

Mannen motsatte sig skilsmässa och begärde betänketid och tingsrätten förordnade också om sådan.

Kvinnan yrkade då på äktenskapsskillnad utan ytterligare betänketid med hänvisning till att parterna levt åtskilda i mer än två år – ett förhållande som intygades av mannen och även styrktes av vittnesmål samt utdrag ur folkbokföringsregister.

Tingsrätten beslutade därför att döma till äktenskapsskillnad.

Hovrätten konstaterade senare, efter överklagande från mannen, att hovrätten visserligen i ett tidigare fall ansett att tid före äktenskapets ingående inte kan räknas in i den tvåårsperiod som krävs enligt reglerna i äktenskapsbalken. Hovrätten ansåg dock inte att bestämmelsen, vare sig sett till ordalydelsen eller syftet, endast ska vara tillämplig i fall då parterna varit gifta under hela särlevnadstiden. Den borde istället, så som tingsrätten hade funnit, oavsett äktenskapets längd kunna tillämpas så länge parterna faktiskt lever åtskilda sedan minst två år tillbaka.

Betänketid var därför inte nödvändig och tingsrättens dom fastställdes.

Högsta domstolen, HD, fastställer nu hovrättens domslut. HD konstaterar att bestämmelsen om betänketid i och för sig kan tolkas på olika sätt. När makarna redan levt åtskilda under en längre tid kan dock en legal betänketid utöver den faktiska särlevnadstiden knappast anses fylla någon funktion. För att kunna få omedelbar skilsmässa utan betänketid är det avgörande istället om makarna faktiskt har levt åtskilda sedan minst två år.

Mannen och kvinnan har aldrig bott tillsammans och kan därför skiljas utan betänketid, trots att de bara varit gifta i knappt ett år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Betänketid ska förordnas dels när makarna har små barn och dels när en av makarna begär det, med vissa undantag såsom när makarna redan levt åtskilda en längre tid. HD:s avgörande är ett vägledande prejudikat för hur tiden ska beräknas i andra fall där makarna levt åtskilda.

 

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*