Magsjuk pilot ingen extraordinär händelse

Två resenärer får rätt mot flygbolaget Primera Air Skandinavia A/S i tingsrätten vilket innebär att de får 600 euro var i skadestånd sedan en flygresa blivit mer än tio timmar försenad.

Efter att en flygresa mellan Salalah i Oman och Stockholm i januari blivit mer än tio timmar försenad stämde två av passagerarna flygbolaget och yrkade ersättning enligt en EU-rättslig förordning.

Fördröjningen hade ostridigt orsakats av att en pilot drabbats av magsjuka under en mellanlandning vid en tidigare flygning, vilket lett till följdförseningar.

Flygbolaget anförde att det skulle undantas skyldighet att kompensera passagerarna, eftersom förseningen berott på extraordinära omständigheter och att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen. Bolaget uppgav att man försökt hyra in ersättningsflyg från andra bolag men fått besked att inga ersättningsflyg fanns tillgängliga.

Passagerarna anförde att ett enstaka sjukdomsfall inte kunde vara en extraordinär omständighet, utan en del i bolagets ordinära drift.

Tingsrätten konstaterar nu att sjukdomsfall hos piloter generellt inte kan utgöra en extraordinär omständighet när sjukfallet inträffar före det att piloten påbörjat flygningen. Att flygbolaget endast trafikerar den aktuella sträckan en gång i veckan ska enligt rätten inte tillmätas betydelse.

Bolaget har i sin dagliga verksamhet haft anledning att räkna med att en pilot kan bli sjuk under en resa till ett flyguppdrag som ska påbörjas påföljande dag. Sjukfallet hade inträffat tio timmar innan piloten skulle checka in för nästa flygning och kan därför inte anses utgöra en extraordinär omständighet.

Oavsett så har bolaget under alla omständigheter inte framlagt någon utredning som styrker att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen. Därför ska passagerarnas talan bifallas.

Flygbolaget åläggs att betala skadestånd på 600 euro till var och en av dem.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du nekas ersättning från flygbolaget är ett bra första steg att kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN utfärdar endast rekommendationer, men de är kostnadsfria och majoriteten av alla företag väljer att rätta sig efter dessa.

 

Foto: Johan Nilsson/TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*