17 september, 2022

Lokalhyresgäst ersättningsskyldig för vattenskador

En lokalhyresgäst som glömt stänga av vattenkranen under helgen är enligt hovrätten ersättningsskyldig till hyresvärden för de skador som uppkommit.

En man bedrev en mataffär i en lokal som han hyrde i en bostadsrättsförenings fastighet. Mannen var i lokalen på lördagen och glömde stänga av vattenkranen i handfatet. Detta ledde till att vatten rann ner på golvet i lokalen och ned på väggar och golv i en passage, el-central och ett förråd på källarplan. Detta upptäcktes på söndagen när vattnet hade börjat droppa från källartaket. Bostadsrättsföreningen krävde att mannen skulle betala skadestånd på grund av de vattenskador som uppstått. Tingsrätten gick på bostadsrättsföreningens linje och kom fram till att mannen behövde betala skadestånd. Mannen överklagade till hovrätten. 

Hovrätten konstaterade inledningsvis att parterna är överens om att mannen glömde stänga av kranen på lördagen och att vatten rann från kranen och ner i föreningens källarlokal. Hovrätten konstaterade vidare att det var det vattnet som hade orsakat vattenskadan samt att det finns ett tydligt orsakssamband mellan mannens underlåtenhet att stänga av vattenkranen och den vattenskada som uppkommit. Frågan för hovrätten var då om mannens agerande var vårdslöst. Gällande denna fråga fann hovrätten att det som utgångspunkt innebär en stor risk att lämna en lokal för dagen med en vattenkran påslagen. Dessutom hade det aktuella handfatet liten vattenvolym, saknade golvbrunn, handfatets avrinning var dålig, och mannen hade känt till allt detta. Enligt hovrätten innebar detta sammantaget att mannen agerat vårdslöst när han inte stängt av vattenkranen innan han lämnade lokalen för dagen. Hovrätten fann därför att mannen var skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för den skada som uppkommit. 

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg