30 augusti, 2019

Lastbilschaufför får tillbaka återkallat körkort – är inte missbrukare

Transportstyrelsen återkallade en lastbilschaufförs körkort med hänvisning till att han inte uppfyllde de medicinska kraven för att ha körkort eftersom han enligt myndigheten var alkoholmissbrukare. Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gjorde samma bedömning som Transportstyrelsen. Nu upphäver Kammarrätten beslutet eftersom någon missbruksdiagnos inte har kunnat ställas. 

I januari i år återkallade Transportstyrelsen en lastbilschaufförs körkort eftersom han enligt myndigheten inte uppfyllde de medicinska kraven för att få ha körkort. Skälen för detta var att han efter en rattfylleridom haft höga ”PEth-värden” vid tio av de elva tillfällen som prover hade tagits.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, och ville att Transportstyrelsens beslut skulle upphävas eller i andra hand att hans provperiod skulle förlängas.

Mannen menade att han inte hade något missbruk, och uppvisade ett flertal läkarintyg för att bevisa detta. Han påpekade också att PEth-värdet inte hör till de så kallade obligatoriska alkoholmarkörerna, samt att han aldrig fått någon indikation på att värdena ansågs vara för höga. Dessutom framhöll mannen att det skulle få allvarliga konsekvenser för honom om hans körkort återkallades, eftersom han då skulle bli av med jobbet som lastbilschaufför.

Transportstyrelsen menade att PEth visserligen inte är en obligatorisk markör, men att den ska beaktas när det finns förhöjda värden. Myndigheten ansåg sig, med bakgrund av detta, ha gjort en korrekt bedömning när den kommit fram till att mannen hade ett alkoholmissbruk.

Förvaltningsrätten påpekade att när mannen dömdes för rattfylleri, förenades körkortet med villkoret att han skulle ge in läkarintyg gällande hans alkoholbruk. Domstolen konstaterade att de läkarintyg som mannen hade uppvisat innehöll uppgifter om att missbruks- eller beroendediagnos inte kan ställas utifrån de förhöjda PEth-värdena. Domstolen ansåg dock att de förhöjda värdena, med beaktande av Transportstyrelsens uttalande samt föreskrifter, ändå visade på ett medicinskt sett skadligt och inte tillfälligt alkoholbruk, och att mannen därmed inte uppfyllde de medicinska kraven för att ha körkort. Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet.

Mannen överklagade då till kammarrätten, som nu gör en annan bedömning. Domstolen poängterar att samtliga läkare som undersökt mannen har kommit fram till samma slutsats – att det inte går att ställa diagnosen missbruk. Dessutom påpekar domstolen att PEth-värdet även enligt Transportstyrelsens egna regler endast utgör ett komplement till de obligatoriska markörerna, och att de obligatoriska markörerna inte hade visat något missbruk.

Kammarrätten beslutar därför att Transportstyrelsens återkallelse av körkortet samt förvaltningsrättens dom ska upphävas.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Jönköping 1396-19

Foto: Fredrik Sandberg / TT