Lärare frias från misshandel mot skolelev

En 10-årig elev gjorde sig illa i samband med att en 65-årig lärare avvisade eleven från lektionen. Malmö tingsrätt har nu fastslagit att läraren inte har gjort sig skyldig till misshandel vid incidenten.

Under våren 2015 vikarierade den 65-åriga läraren under en SO-lektion. Eleverna i klassen hade en överenskommelse med sin ordinarie lärare om att de skulle få besöka toaletten först efter att 30 minuter av lektionen förflutit.

Den vikarierande läraren ansåg däremot att någon sådan paus inte behövdes. Den 10-åriga eleven började då högljutt protestera och en diskussion utbröt mellan läraren och eleven.

När eleven vägrade vara tyst bestämde läraren att han inte längre fick vara kvar i klassrummet och avvisade honom från lektionen. Eleven struntade däremot i tillsägelsen. Läraren ansåg då att eleven behövde avvisas med fysiska medel.

Olika uppgifter om händelseförloppet

Vad som skedde därefter är inte helt klart. Enligt eleven själv har läraren tagit honom hårt i armarna, dragit honom genom klassrummet så att han slagit i flera möbler och puttat ut honom i korridoren så att han satt sig på golvet och slagit i ett skåp. Pojken ska sedan, enligt egna uppgifter, ha gråtit högt och känt smärta genom hela kroppen.

Läraren hävdar däremot att pojken stretat emot i samband med avvisningen från klassrummet och därför vält vissa möbler. Ute i korridoren hade pojken försökt vända sig emot läraren som om han tänkte ge honom ett slag, men tappat balansen och satt sig på golvet.

En annan elev har för polisen bekräftat att pojken kämpat emot i samband med avvisningen. En annan lärare, som precis kommit ut ur ett annat klassrum när pojken satt sig på golvet, hade däremot upplevt det som att eleven blivit knuffad ut från klassrummet.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten var av den uppfattningen att incidenten kan ha gått till så som läraren hävdat.

Domstolen betonade även att lärare har rätt att tillrättavisa och visa ut elever som stör undervisningen och inte rättar sig efter tillsägelse. Man anser också att lärare har rätt att, med visst våld, hjälpa eleven ut ur klassrummet om eleven vägrar att lämna klassrummet.

Därefter prövade domstolen om läraren i det aktuella fallet hållit sig inom ramen för det tillåtna. Tingsrätten ansåg att 65-åringen haft rätt att bruka visst våld då pojken stört undervisningen och vägrat lämna klassrummet. Med tanke på att pojken gjort aktivt motstånd var det enligt domstolen ”inte så konstigt att han slog sig mot bänkar och stolar”. Läraren ansågs därför ha hållit sig inom ramen för det tillåtna och friades.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En lärare har rätt att bruka visst våld för att avvisa en elev från klassrummet. Det krävs däremot att eleven stör undervisningen och att han eller hon inte lämnat lektionen efter tillsägelse.
  • Läraren får inte använda mer våld än nödvändigt. I varje enskilt fall måste det göras en prövning för att avgöra om läraren hållit sig inom ramen för det tillåtna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Isak Bellman, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*