Länder kan komma att förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd

EU-kommissionen har antagit ett nytt regelverk. Enligt regelverket kan en medlemsstat fråntas rösträtten i ministerrådet om landet ”allvarligt och ihållande” åsidosätter EU:s värderingar.

Den nya ramen för rättsstatsprincipen kommer att utgöra ett komplement till existerande regelverk för vad som sker när EU-lagstiftning har överträtts. Den ska dock bara tillämpas vid allvarliga och systematiska hot mot rättssäkerheten.

Målet med det nya regelverket är att kunna ingripa tidigt och inleda en dialog för att förhindra en upptrappning av systemhot mot rättssäkerheten. Om ingen lösning kan hittas kommer ett så kallat artikel 7-förfarande – som i förlängningen kan innebära att rösträtten för ett medlemsland upphävs – alltid att förbli den sista utvägen för att lösa en kris, enligt kommissionen.

Vid systematiska brott mot rättssäkerheten kommer processen med att tillämpa regelverket att ske i tre steg. Först inleder kommissionen en dialog med den aktuella medlemsstaten. Nästa steg är att kommissionen utfärdar en ”rekommendation om rättsstatsprincipen” och anger en tidsfrist inom vilken landet måste vidta åtgärder. Sista steget är sedan att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande.

De nya reglerna kommer att tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.

Kommissionen uppger att de tillämpar en bred definition av rättsstatsprincipen, som i grund och botten innebär ett system där lagar tillämpas och följs. Genom att garantera respekten för rättsstatsprincipen kommer också skyddet av andra grundläggande värden att upprätthållas, enligt kommissionen.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  De länder som inte respekterar EU-rätten kan redan idag förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd, det nya regelverket är primärt för att underlätta EU:s interna organisation.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*