Universitetsavstängning upphävs – sannolikt men inte bevisat att läkarstudent fuskat

En läkarstudent i Uppsala som misstänktes för att ha fuskat på två skrivningar i början av juni stängdes av efter ett beslut från Uppsala universitets disciplinnämnd. Efter att ha överklagat beslutet till förvaltningsrätten har studenten nu fått rätt och disciplinnämndens beslut har upphävts.

I början av september beslutade Uppsala universitets disciplinnämnd att stänga av en läkarstudent från utbildningen i åtta veckor. Anledningen var att studenten bedömdes ha försökt fuska på två tentamensskrivningar som skedde under två på varandra följande dagar i slutet av vårterminen. Studenten, en 22-årig man, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala och begärde att hans avstängning skulle hävas.

Tentamensskrivningarna var så kallade MEQ-tentor, där studenterna tar ett blad i taget från ett kuvert. När man är klar med frågorna på ett blad lägger man det på golvet innan man plockar fram nästa blad. Där finns nämligen svaren på frågorna på föregående blad. Vid det första tillfället hade studentens svar varit så lika de svar som anges i facit att nämnden inte såg någon annan förklaring än att han skrivit ner svaren från nästkommande blad. Vid det andra tillfället hade studenten enligt nämnden tagit ut det näst översta bladet och därför kunnat se svaren på frågorna.

I sin överklagan uppgav studenten att förklaringen till att hans svar varit så lika facit är att frågorna ofta återkommer på samma tentamen under olika terminer. Vid inläsningen till tentamen hade han studerat gamla skrivningar och lärt sig svar därifrån, och det var alltså därför som hans svar varit så lika de i facit. Vid det andra tillfället hävdade studenten att han av misstag fått ut fel sida i ordningen, och att han kommit överens med en tentamensvakt om att han inte skulle svara på frågorna där han redan sett svaren. Eftersom han var sjuk när han skrev tentamen lämnade han ändå in den utan att skriva några svar, så kallad blankning.

Avstängning ett allvarligt ingrepp 

Förvaltningsrätten skriver i sitt avgörande att en avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten och att det därför krävs att det framgår att studenten gjort sig skyldig till det som han anklagas för.

Vad gäller det första tillfället noteras att det rör sig om relativt korta svar och att en stor del av frågorna tagits från tidigare tentamen som studenterna haft tillgång till. Förvaltningsrätten anser därför inte att det är utrett att studenten försökt fuska vid det tillfället.

Vid det andra tillfället hade en tentamensvakt sett hur studenten i fråga höll på att stoppa in ett frågeblad i kuvertet samtidigt som han tittade sig omkring. Vakten lade märke till att studenten hade blad nummer fem i handen, och att blad nummer fyra låg överst i kuvertet. Vakten tog därför båda bladen och lade ner dem på golvet, och beslutade att studenten inte skulle få svara på de frågorna, vilket han accepterade.

Därefter satte sig vakten längst bak i salen på samma rad som studenten satt. Vakten har uppgett att studenten hela tiden tittade sig omkring för att se var tentamensvakterna befann sig, och att han skrev väldigt långsamt ett tag innan han slutade skriva helt och hållet. Studenten lämnade därefter in en ofullständig tentamen med hänvisning till att han drabbats av migrän. Efter att vakten kontrollerat hans svar konstaterades det att de tre första frågebladen var besvarade mycket likt svaren i facit. En professor som skrivit frågorna påtalade att ingen annan student använt de ord som den aktuella studenten använt, utan att de bara förekommit i facit. Liknande frågor hade dock använts på tidigare terminer, men inte med samma svarsformuleringar.

Går på studentens linje med viss tvekan

Förvaltningsrätten skriver att upplägget på tentamen gör det alltför lätt att av misstag få fram fel eller för många papper. Endast att en student har flera papper framme räcker alltså inte för en disciplinär åtgärd. Att studenten slutat skriva efter att övervakningen mot honom skärptes och att hans svar dessförinnan varit snarlika svaren i facit är omständigheter som ”i relativt hög grad talar för att han försökt vilseleda vid det aktuella tentamenstillfället”. Det går enligt rätten dock inte att utesluta att han även inför det examineringstillfället lärt sig svar från tidigare tentamen och att han avbrutit på grund av sjukdom. Eftersom det inte är helt klarlagt att studenten fuskat upphäver förvaltningsrätten därför Uppsala universitets disciplinnämnds beslut att stänga av studenten från undervisning.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avstängning är en ingripande åtgärd för den enskilde, och bevisbördan för att han försökt fuska ligger helt och hållet på nämnden som beslutat om avstängning. Den som anklagas kan givetvis själv ta upp omständigheter som talar emot att han försökt fuska, men bevisbördan ligger alltjämt hos nämnden i ett sådant här fall.
  • Tre dagar efter disciplinnämndens beslut beslutade förvaltningsrätten att det beslutet tills vidare inte ska gälla. Ett sådant beslut kallas för ett interimistiskt beslut och innebär att det gäller till dess att ett slutligt avgörande har kommit. Anledningen är ofta att det skulle bli svårt att återställa följderna om beslutet skulle gälla tills vidare men sedan upphävts.

 

Foto: Stina Stjernkvist / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*