Läkare får JO-kritik

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot en läkare i Skåne som lämnat ut en förälders patientjournal till en socialförvaltning i samband med en barnavårdsutredning avseende hans dotter.

En socialförvaltning begärde att få ta del av en mans journaler från en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin. Anledningen till var att socialförvaltningen skulle göra en barnavårdsutredning avseende hans dotter.

Mannens läkare beslutade att lämna ut hela hans journal. Som ”villkor” ställde läkaren dock upp att uppgifterna bara fick användas i ”utredning som avsåg skydd för barn”.

Mannen framförde, med anledning av utlämnandet, klagomål till Justitieombudsmannen, JO, som nu konstaterar att läkaren endast haft rätt att lämna ut de uppgifter som var av betydelse för utredningen av barnets behov av stöd och skydd.

Enligt JO gjorde läkaren fel när han lämnade ut hela journalen till socialförvaltningen eftersom alla uppgifter i journalen inte kan ha haft betydelse för barnavårdsutredningen.

Läkaren borde enligt JO istället i första hand ha upprättat ett utlåtande med de uppgifter som han bedömde var av betydelse för barnavårdsutredningen. På det sättet hade utlämnandet av uppgifter begränsats samtidigt som läkaren hade kunnat ”tolka” förhållandena på ett sätt som hade underlättat för socialtjänstemännen.

Avseende det uppställda villkoret anför JO att det närmast verkar som om läkarens avsikt var att göra ett så kallat sekretessförbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett sådant förbehåll kan dock enligt JO över huvud taget inte ställas upp i förhållande till en myndighet. Med anledning av detta riktar JO kritik mot läkaren.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO >>> 

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*