Läkare använde ovetenskapliga behandlingsmetoder

En man som använt ovetenskapliga behandlingsmetoder får inte tillbaka sin läkarlegitimation, enligt ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Anledningen är att han inte visat att han förstått och tagit till sig varför hans legitimation återkallats.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutade år 2007 att återkalla en mans läkarlegitimation.

Grunden för återkallandet var att mannen hade visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, huvudsakligen på grund av att han regelmässigt tillämpade undersöknings- och behandlingsmetoder som saknade stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Länsrätten beslutade senare att inte ändra nämndens beslut.

Mannen ansökte i november år 2013 om att få tillbaka sin legitimation. Som skäl uppgav han i huvudsak att han inte hade utsatt sina patienter för skada och inte nekat dem skolmedicinsk vård. Den alternativa behandling som han tillämpat hade enligt mannen alltid skett i samförstånd med patienten.

HSAN konstaterar nu att mannen i sin ansökan huvudsakligen argumenterar mot de, enligt hans uppfattning, felaktiga slutsatserna i beslutet om hans legitimation och länsrättens dom. Till stöd för sin ansökan har mannen åberopat bland annat vetenskapliga artiklar. Han har däremot, enligt nämnden, inte gett in någon bevisning till stöd för att de omständigheter som föranledde återkallelsen av hans legitimation inte längre föreligger.

Enligt nämnden har mannen inte visat att han förstått och tagit till sig varför hans legitimation återkallats och att han nu kommit tillrätta med de förhållanden som föranledde indragningen. Mannens ansökan avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Läkarlegitimation är ett intyg som utfärdas av Socialstyrelsen till den läkare som tagit läkarexamen, fullgjort allmäntjänstgöring samt besitter “sådana personliga egenskaper” som yrkesutövningen kräver. Läkarlegitimation medför rätten att självständigt förskriva läkemedel och bedriva medicinsk vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En legitimerad läkare får även skriva vårdintyg. En läkare utan legitimation kan endast förskriva läkemedel inom ramen för ett förordnande, till exempel till den egna klinikens patienter under ett vikariat eller liknande.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*