11 oktober, 2014

Lagligt att ta extra betalt för bagage

Att ett EU-land förbjuder flygbolag att ta ut särskilda avgifter för incheckat bagage strider mot EU-rätten. Det slår EU-domstolen fast i ett nytt förhandsavgörande.

En kvinna från Spanien hade bokat en flygresa mellan Spanien och Nederländerna. Vid incheckningen på flygplatsen krävdes hon på ytterligare betalning för de två resväskor som hon och hennes resesällskap ville checka in. Flygbolaget, Vueling Airlines, lade på 10 euro per väska och resa.

Kvinnan gjorde senare en anmälan mot Vueling Airlines för att det, i hennes mening, hade tillämpat ett oskäligt villkor i flygtransportavtalet. Detta då den spanska konsumentlagstiftningen ger flygpassagerare rätt att checka in en väska utan extra kostnad.

Den spanska myndigheten, Instituto Galego de Consumo, gav kvinnan rätt och beslutade att flygbolaget skulle erlägga en sanktionsavgift uppgående till 3 000 euro.

Flygbolaget överklagade beslutet till den spanska förvaltningsdomstolen och hänvisade till unionsprincipen om fri prissättning på luftfartsområdet.

Efter att domstolen hänskjutit frågan till EU-domstolen har det nu slagits fast att den nationella regleringen, som innebär att ett flygbolag inte kan ta betalt separat för att transportera resenärernas bagage, strider mot EU-rätten.

Enligt Förordning nr 1008/2008, som bland annat reglerar prissättningen av lufttrafiktjänster som tillhandahålls inom unionen, råder fri prissättning på området, konstaterar EU-domstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen innebär att det är fullt tillåtet för lågprisbolag att fortsätta ta ut extra avgifter för bagage. Däremot måste den spanska nationella rätten ändras för att anpassas efter EU-rätten.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se