Läckte uppgifter om hotade tonåringar

En tidigare anställd inom det kommunala bolaget Gryning Vård misstänks ha spridit sekretessklassade uppgifter om ungdomar som befunnit sig i riskzonen för hedersrelaterat våld. Nu åtalas personen för brott mot tystnadsplikten.

I februari förra året polisanmäldes en anställd hos det kommunala bolaget Gryning Vård AB av sin arbetsgivare, efter att det framkommit att den anställde brutit mot sekretessbestämmelser. Det rapporterar nu Göteborgsposten, GP.

– Den här medarbetaren har uppträtt illojalt mot oss och finns inte kvar i organisationen. Vederbörande har också accepterat avskedandet, säger Grynings VD Katarina Ahlqvist till tidningen.

Gryning Vårds verksamhet handlar till stor del om att stötta missbrukare, men inbegriper också att ge skydd till familjer och enskilda som lever under olika typer av hot. Bolaget ägs gemensamt av kommunerna inom Västra Götaland och på anställda ställs därför samma sekretesskrav som på en myndighet.

Personen som nu åtalas ska vid ett tjugotal tillfällen mellan februari år 2011 och september år 2012 ha mejlat sekretessbelagda skyddsbedömningar till åtminstone tre utomstående personer som inte skulle ha haft tillgång till dessa uppgifter. Den anställde ska också ha skickat filer till sitt privata e-postkonto, uppger GP.

Skyddsbedömningarna ska bland annat ha innehållit uppgifter om skyddsobjektens personliga förhållanden, deras familjerelationer och eventuella hotbilder. Att utomstående fått tillgång till uppgifterna upptäcktes i samband med en tömning av den anställdes tjänstedator.

Den tidigare handläggaren ska till stor del ha arbetat med ungdomar som riskerats att utsättas för hedersrelaterat våld och brottet mot sekretessplikten ses därför som extra allvarligt.

Den tidigare anställde menar att denne aldrig fått någon information om att uppgifterna var sekretesskyddade och uppger att anledningen till att denne skickat skyddsbedömningarna till utomstående var för att få hjälp med språkbehandlingen.

– Det har aldrig varit någon som har upplyst mig om vad som gäller kring sekretessen. Jag har inte skrivit under några papper rörande tystnadsplikt. Jag har inte heller känt till vilka lagar och regler som gäller på Gryning, ska den tidigare anställde ha sagt under förundersökningen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet är primärt en påminnelse om att även om vissa uppgifter som ska vara sekretesskyddade så hanteras dessa inte alltid på ett korrekt sätt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*