5 februari, 2019

Kvinna utnyttjade sin dotter för att stjäla matvaror – döms för stöld i hovrätten

Tingsrätten dömde för snatteri

En kvinna åtalades vid Malmö tingsrätt för att tillsammans med sin minderåriga dotter olovligen ha tagit varor för 941 kr från en mataffär i Malmö. Kvinnan hade lagt ner varorna i en väska, och därefter hade kvinnans elvaåriga dotter burit ut väskan från affären. Kvinnan erkände brottet, och tingsrätten ansåg det klarlagt att hon var skyldig.

Tingsrätten bedömde att förseelsen skulle ses som snatteri, inte stöld, på grund av det låga beloppet samt för att det enligt domstolen inte fanns någon ”försvårande omständighet”  som skulle medföra att det skulle bedömas som stöld. Kvinnan dömdes därför för snatteri till 120 dagsböter.

Hovrätten anser att det finns försvårande omständigheter

Åklagaren överklagade domen till hovrätten och yrkade att gärningen skulle bedömas som stöld. Hovrätten påpekar att det inte är uteslutet att ett butikstillgrepp bedöms som stöld trots att värdet av det som stulits är under beloppsgränsen på 1000 kr. Det krävs då att ”det vid tillgreppet har funnits särskilda, försvårande omständigheter”. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att stölden var systematiskt utförd eller att ett särskilt hjälpmedel använts.

Domstolen menar att kvinnan utnyttjade sitt barns beroendeställning för att förmå barnet att medverka vid brott, och att det kan vara en sådan försvårande omständighet som kan få betydelse för hur brottet ska bedömas.

Hovrätten ansåg att tillvägagångssättet och värdet på de stulna varorna sammantaget medför att gärningen ska bedömas som stöld. Därför ändrades påföljden till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Hovrätten över Skåne och Blekinge B 867-18

Foto: Fredrik Sandberg / TT