13 februari, 2014

Diskriminering på grund av MS

En kvinna ansågs inte aktuell för en anställning på Tallink Silja AB då hon har sjukdomen MS. Rederiet medger att de utsatt kvinnan för diskriminering och ska efter en förlikning med DO betala 75 000 kronor i ersättning.

Kvinnan fick diagnosen MS för drygt nio år sedan, men har sedan år 2008 inte behövt medicinera för sjukdomen. Hon har en lindrig form av MS och har därför kunnat arbeta heltid under de senaste åren. Eftersom att hon tidigare arbetat inom rederiet sökte kvinnan arbete där på nytt under våren 2013.

Företagets rekryteringsansvarige bokade efter ett inledande samtal in kvinnan på dels inskolning på arbetsplatsen och dels en obligatorisk läkarundersökning för friskintyg. Strax innan läkarundersökningen skulle äga rum ringde dock den rekryteringsansvarige till kvinnan och berättade att hon inte längre var aktuell för en anställning. Skälet var – enligt den rekryteringsansvarige – kvinnans diagnos.

I slutet av år 2013 stämde Diskrimineringsombudsmannen (DO) rederiet för diskriminering på grund av funktionsnedsättning, eftersom de inte hade gjort en medicinsk bedömning av kvinnans arbetsförmåga. Nu har DO och Tallink Silja AB ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

– Det är tydligt att kvinnan har diskriminerats eftersom att företaget aldrig gjorde en individuell prövning av hennes möjlighet att arbeta utan avbröt rekryteringen enbart på grund av en förmodad arbetsoförmåga. Det har rederiet medgett och därför ingår vi en förlikning i beloppsdelen, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, i en kommentar.

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se